Raaseporin tasoristeysten turvallisuutta parannetaan – varusmiesten traaginen turma taustalla

Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä tasoristeystörmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja.

Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä tasoristeystörmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja. (Kuva AOP)

Nyt käynnistyvän Liikenneviraston hankkeen tavoitteena on poistaa Skogbyn turmaristeys käytöstä.

RAIDELIIKENNE Liikennevirasto on aloittanut ratasuunnitelmien tekemisen Hyvinkää–Karjaa ja Karjaa–Hanko -rataosilla tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelmat koskevat 17 tasoristeystä Raaseporissa sekä Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia Kivelän ja Honkaniementien tasoristeyksiä.

Tavoitteena on merkittävästi parantaa tasoristeysturvallisuutta Raaseporin alueella. Lokakuussa 2017 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta Skogbyn tasoristeys suljettiin väliaikaisesti. Puolustusvoimien maastokuorma-auton sekä kiskobussin välisessä törmäyksessä menehtyi kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja. Päivän Lehti kirjoitti tapauksesta muun muassa tässä.

Nyt käynnistyvän hankkeen tavoitteena on poistaa risteys käytöstä. Samalla selvitetään keinot kaikkien 17 Raaseporin ja kahden Lohjan alueen tasoristeyksen turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa tasoristeysten turvallisuutta tai tarvittaessa poistaa osa tasoristeyksistä.

Raaseporissa on tällä hetkellä 17 tasoristeystä, joista kuusi on luokiteltu vaarallisimpaan 10 prosenttiin tasoristeyksistä. Vuoden 2014 jälkeen alueella on poistettu kuusi tasoristeystä, joista viisi poistui Manngårdin alikulkusiltaratkaisulla.

Tasoristeyksen parantamisesta tiejärjestelyineen laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Työn alussa tarkistetaan aiempien selvitysten ja suunnitelmien sekä alueen kaavojen asettamat reunaehdot uudelle ratasuunnitelmalle.

Suunnittelu käynnistyy alkuvuodesta ja ratasuunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden aikana. Liikennevirasto tekee suunnitelmat yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Kommentoi Facebookissa