Rahoitusalalle syntyi sopu – kaikki työtaistelutoimet peruuntuvat

– Riita on ollut poikkeuksellisen pitkä ja vaikea. Olen tyytyväinen, että se saatiin viimein ratkaistua, valtakunnansovittelija Minna Helle sanoo.

– Riita on ollut poikkeuksellisen pitkä ja vaikea. Olen tyytyväinen, että se saatiin viimein ratkaistua, valtakunnansovittelija Minna Helle sanoo. (Kuva AOP)

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

TYÖRIIDAT Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä Finanssiala ry ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä valtakunnansovittelija Minna Helteen tekemän rahoitusalaa koskevan sovintoehdotuksen.

Danske Bankin työehtosopimuksen osalta on syntynyt sopimusratkaisu Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry:n ja Danske Bankin kesken. Sovinnot merkitsevät sitä, että kaikki ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat ja myös ylityökiellot päättyvät.

Työriitaa on soviteltu joulukuusta 2017 lähtien. Valtakunnansovittelija on tyytyväinen, että ratkaisu saatiin aikaan.

– Riita on ollut poikkeuksellisen pitkä ja vaikea. Olen tyytyväinen, että se saatiin viimein ratkaistua, valtakunnansovittelija Minna Helle sanoo.

Sovintoehdotuksen mukainen työehtosopimus on voimassa 31.1.2021 saakka. Viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi eli sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2020.

Palkkoja korotetaan 1.3.2018 lukien 1,26 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 1.2.2019 lukien yhden prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.10.2018 alkaen 1,2 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Palkkaratkaisu vastaisi tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa.

Viikonlopputyön tekemisestä sovitaan rahoitusalalla jatkossa ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä lopputulokseen, voi työnantaja tietyin rajoituksin määrätä toimihenkilöitä viikonlopputyöhön. Tällöinkin viikonlopputyötä tehdään ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta.

Sovintoehdotus sisältää lisäksi määräyksiä, jotka takaavat toimihenkilöille vapaita viikonloppuja sekä muun muassa oikeuden kieltäytyä viikonlopputyöstä, jos siihen on erittäin painava henkilökohtainen este. Sunnuntaityön teettäminen ilman paikallista sopimusta on mahdollista vasta 1.1.2019 lukien.

Kommentoi Facebookissa