Täällä asuvat tyytyväisimmät suomalaiset – katso miten oma kuntasi sijoittuu

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on. (Kuva Fotolia)

Asukastyytyväisyys on korkealla Kauniaisissa, Helsinki ja Oulu nousseet viiden suurimman joukossa.

ASUMINEN EPSI Ratingin vuosittain tehtävä tutkimus kertoo suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa. Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 on hyvä taso.

Tutkimukseen haastateltiin suomalaisia, joilta kysyttiin kokemuksia palveluista, niihin kohdistuvien odotusten täyttymistä ja kunnan suositteluhalukkuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Kauniainen ja Pirkkala jatkavat edelleen asukastyytyväisyyden kärkikaksikkona, Kauniaisten ottaessa kuitenkin kaksi indeksipistettä eroa Pirkkalaan. Kaiken kaikkiaan keskimääräinen asukastyytyväisyys nousi 1,9 indeksipistettä entisestään hyvältä tasolta. Eniten asukastyytyväisyyttään parantaneet kunnat olivat Pietarsaari (10,2 indeksipistettä), Kauhava (9,6 indeksipistettä) ja Kajaani (9,2 indeksipistettä).

– Asukastyytyväisyys koostuu useammista tekijöistä kuin vain kokemuksista kunnan palveluista. Myös asukkaiden odotukset vaikuttavat tyytyväisyyteen, ja se miten hyvin nuo odotukset täyttyvät. Tutkimuksessa kartoitetaan myös suositteluhalukkuutta, joka itsessään on mielenkiintoinen tieto, koska se kertoo paitsi tulevaisuuden aikomuksista, siinä vastaaja ottaa kantaa ajatellen myös muita ihmisiä, toteaa Tarja Ilvonen, EPSI Rating Suomen toimitusjohtaja.

Kauniaisten erinomaisen tuloksen säilyminen kiinnostaa varmasti monia.

– Mikäli pitäisi nostaa esiin yksi asia, joka selittää kauniaislaisten asukastyytyväisyyden, niin sen on yhteisöllisyys. Me olemme yhdistysten luvattu kaupunki, jossa jokaiselle löytyy mieluisaa tekemistä ja harrastus omassa kaupungissa. Muita tekijöitä ovat luonnonläheisyys, turvallinen asuinympäristö ja se, että hyvät palvelut löytyvät läheltä, kommentoi tulosta Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunginjohtaja.

Top 20 Suomen kunnat
Top 20 Suomen kunnat (Kaavio EPSI Rating)

Kuopion asukastyytyväisyys nousi 4,5 indeksipistettä ja tällä Kuopio on 20 suurimman kaupungin kärjessä. Helsinki ja Turku nousivat myös kärkikolmikkoon, molemmat 3,7 indeksipisteen nousulla. 20 suurimman kaupungin joukossa eniten nousivat Kouvola (5,5 indeksipistettä) ja Jyväskylä (5,4 indeksipistettä). Viime kerran 20 suurimman kaupungin ykkönen Seinäjoki laski siis sijoituksessaan, mutta asukastyytyväisyyden lasku oli vain maltilliset 1,1 indeksipistettä.

Tampereen kolmen vuoden putki ykkösenä viiden suurimman kaupungin – Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu – joukossa katkesi. Helsinki nousi Tampereen yläpuolelle 3,7 indeksipisteen parannuksella. Oulu nousi tänä vuonna keskiarvon yläpuolelle ja viidestä suurimmasta ainoastaan Vantaa jäi Suomen keskiarvon alle asukastyytyväisyydessä.

Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki oli selkeästi suurin nousija.  Pääkaupunkiseudun kunnista myös Vantaa nousi 1,4 indeksipistettä. Kauniainen ja Espoo pysyivät edellisvuoden tasolla. Espoo oli aiemmin hieman Helsinkiä korkeammalla, mutta Helsinki on tällä nousulla päässyt 3,5 indeksipistettä Espoota korkeammalle.

Top 20 suurimmat kaupungit
Top 20 suurimmat kaupungit (Kaavio EPSI Rating)

Helsingissä 45–59 vuotiaat asukkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä kuntaansa. Myös viiden suurimman kesken 45–59 vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä Helsingissä. Suurimmat erot miesten ja naisten välillä viiden suurimman kaupungin joukossa olivat Espoossa ja Vantaalla. Espoossa naiset antoivat 4,5 indeksipistettä ja Vantaalla 4,1 indeksipistettä korkeammat arvosanat. Naiset antoivat koko tutkimuksessa keskimäärin 1,3 indeksipistettä korkeammat arvosanat kuin miehet.

Erot asukastyytyväisyydessä tuloluokkien välillä ovat melko pieniä kaikissa viidessä suurimmassa kunnassa. Tampereella 3 501–4 500 euroa bruttona ansaitsevat olivat hieman muita tyytyväisempiä, Espoossa 0–2 000 euroa ja 2 001–3 500 euroa ansaitsevat olivat hieman muita tyytyväisempiä.

Noin joka kolmas suomalainen olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa. Suositteluhalukkuudessa on kuitenkin laaja hajonta. Eniten suosittelijoita löytyy Kauniaisista, jossa jopa 86 prosenttia olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa. Tämä on jopa 16 prosenttiyksikköä enemmän kuin toiseksi eniten suosittelijoita sisältävässä Pirkkalassa, jossa 70 prosenttia vastanneista olisi valmis suosittelemaan Pirkkalaa.

Kauniainen ja Laukaa olivat ainoat kunnat, joilla ei ollut yhtään arvostelijaa. Vähiten suosittelijoita oli Kemissä ja Kauhajoella, joissa vain 13 prosenttia vastanneista olisi valmis suosittelemaan kuntaansa.

Kuntarating 2017 -tutkimukseen haastateltiin yhteensä 10 065 yli 18-vuotiasta asukasta Suomessa. Puhelinhaastattelut tehtiin 2017 touko-marraskuun aikana. Tilastollinen luottamustaso on 95 prosenttia.

  • Kaikki otantamäärältään riittävät tutkimuksessa listatut 62 kuntaa löydät tästä

Kommentoi Facebookissa