Ravintoloita voidaan avata asteittain kesäkuun alusta – kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön

Hallitus kertoi pääministeri Sanna Marinin johdolla koronavirusrajoitusten lieventämisestä.

Hallitus kertoi pääministeri Sanna Marinin johdolla koronavirusrajoitusten lieventämisestä. (Kuva Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Muun muassa museoita, teattereita, kirjastoja ja urheilutiloja ryhdytään myös avaamaan.

KORONAVIRUS Hallitus on linjannut toimintasuunnitelmaansa koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän tekemän 1. vaiheen raportin pohjalta.

Laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin. Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, ja hallitus on päättänyt antaa jatkamisasetukset valmiuslain viidestä pykälästä.

Rajaliikenteen rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta.

Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia.

Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.

Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen, urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty 31.7.2020 asti.

Epidemiologisen arvion perustella on hallituksen mukaan mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Uutta 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi suositukseen perustuvana toimintaohjeena myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.

Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen tilojen opetuskäyttöön on mahdollista palata. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä.

Lue myös: Perusopetuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen – isoja kokoontumisia kuten kevätjuhlia ei järjestetä

Kommentoi Facebookissa