Runsas alkoholinkäyttö rassaa kunnan työntekijän työkykyä

Runsas juominen ja ongelmajuominen ovat yhteydessä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Runsas juominen ja ongelmajuominen ovat yhteydessä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. (Kuva Fotolia)

Työterveyshuollossa olisi tärkeää tunnistaa ajoissa alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat.

TYÖTERVEYS Suomessa suurin osa alkoholin suurkuluttajista on mukana työelämässä. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat yleisiä työikäisten suomalaisten keskuudessa, mutta alkoholinkäytön vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn ei ole paljonkaan tietoa.

LL Aino Salonsalmi tarkasteli väitöstutkimuksessaan alkoholinkäytön, toimintakyvyn ja työkyvyn yhteyttä keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden keskuudessa.

Tutkimus osoitti, että runsas juominen eli katkaisukohtana naisille 16 annosta ja miehille 24 annosta viikossa, humalajuominen – kuusi tai useampi annos kerralla – ja ongelmajuominen olivat kaikki yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen toimintakykyyn, kun taas vain ongelmajuominen oli yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Kaikki juomatavat olivat yhteydessä sekä itse ilmoitettuihin että lääkärin varmentamiin sairauspoissaoloihin.

Runsas juominen ja ongelmajuominen olivat yhteydessä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin, kun taas tuki- ja liikuntaelinsyistä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä ei havaittu vastaavaa yhteyttä.

– Tutkimuksen tulokset painottavat alkoholinkäytön tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tarvetta työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja työpaikoilla. Keskimääräisen alkoholinkulutuksen lisäksi tutkimuksessa ja potilastyössä tulisi mitata myös ongelmajuomista, Aino Salonsalmi toteaa.

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin terveystutkimusta (Helsinki Health Study), jossa tutkitaan keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja näihin vaikuttavia seikkoja. Aineisto kerättiin lähettämällä vuosina 2000–2002 kyselylomake 40–60-vuotiaille kaupungin työntekijöille, kaikkiaan 8 960 työntekijää osallistui.

Seurantakysely toteutettiin vuonna 2007, ja tiedot sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä saatiin rekistereistä.

Kommentoi Facebookissa