Saamelaisten pyhän lähteen vettä ei saa pullottaa – alue on muinaisjäännös

Utsjoki on sekä Suomen että Euroopan pohjoisin kunta.

Utsjoki on sekä Suomen että Euroopan pohjoisin kunta. (Kuva BishkekRocks)

Metsähallitus ei vuokraa Utsjoen Sulaojan lähteen lähialuetta vedenpullottamoa varten.

LAPPI Metsähallitukselle tuli vuoden 2016 lopussa vuokraushakemus Utsjoen Karigasniemen lähellä sijaitsevan Sulaojan lähteen lähelle suunniteltua vedenpullottamoa varten. Metsähallitus on käsitellyt hakemuksen ja ei vuokraa haettua aluetta.

Metsähallitukselta haettiin vuokralle 3,25 hehtaarin suuruista aluetta Sulaojan lähistöltä vedenpullottamon rakentamista varten. Pullottamossa oli tarkoitus pullottaa pohjavettä lähdealueen reunamalta.

Metsähallitus pyysi vuokraushakemuksesta lausunnot Saamelaiskäräjiltä, Utsjoen kunnalta, Paistunturin paliskunnalta, Lapin Ely-keskukselta ja Saamelaismuseolta.  Runsaasti yhteydenottoja ja kannanottoja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin erilaisilta yhdistyksiltä tuli vuokrauksen puolesta ja sitä vastaan. Metsähallitus järjesti myös kaikille avoimen kuulemistilaisuuden vuokrausasiasta Karigasniemellä 27. huhtikuuta.

Kuulemistilaisuuden jälkeen Metsähallitus keskusteli saamelaisten kotiseutualueen museoviranomaisen, Saamelaismuseon, kanssa. Metsähallitus teki päätöksen olla vuokraamatta aluetta, koska Sulaoja ympäristöineen on kulttuurihistoriallisesti merkittävä saamelaisten pyhä lähde ja muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Kohde on liitetty muinaisjäännösrekisteriin vuonna 1989.

Muinaismuistolaki kieltää lähtökohtaisesti kajoamisen kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Vuokrattavaksi haettu alue sijaitsee osaksi muinaisjäännösalueen sisällä. Metsähallituksen päätös ei ole valituskelpoinen.

Kommentoi Facebookissa