Saaristomerellä uiskentelevat pullokuonodelfiinit voivat hukkua verkkoihin – taustalla surullinen historia Suomessa

Pullokuonodelfiini näyttäytyi muutama päivä sitten Taalintehtaalla.

Pullokuonodelfiini näyttäytyi muutama päivä sitten Taalintehtaalla. (Kuva Olli Loisa/ Turun ammattikorkeakoulu)

Ministeriöt suosittelevat delfiinien turvaamiseksi verkkokalastuksen välttämistä.

DELFIINIT Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta niillä merialueilla, joilla pullokuonodelfiinejä esiintyy.

Pullokuonodelfiinit voivat tarttua verkkoihin ja vahingoittua tai hukkua niihin. Eläimiä ei tule myöskään häiritä. Tällä hetkellä delfiinit esiintyvät Saaristomerellä Kemiönsaaressa Taalintehtaan itä- ja kaakkoispuolisella Bruksfjärdenin alueella.

Pullokuonodelfiinit voivat kuitenkin nopeasti siirtyä muille merialueille. Suositus koskee kaikkia merialueita, joilla delfiinien tiedetään oleskelevan uusimman julkisuudessa esitetyn tiedon perusteella.

Suomen ensimmäinen kirjattu havainto pullokuonodelfiineistä on vuodelta 1905, jolloin yksinäinen naaras nähtiin Tammisaaren saaristossa. Kyseinen yksilö löydettiin myöhemmin ammuttuna ja rantaan ajautuneena Hankoniemen Lappohjasta. Viimeksi pullokuonodelfiinejä on tavattu Suomen vesillä vuonna 1953 Porvoon saaristossa.

Pullokuonodelfiinejä suositellaan tarkkailtavaksi maalta, jotta eläimet eivät häiriinny liiasta huomiosta. Lisäksi tarkkailusta ei saa aiheutua häiriötä paikallisille asukkaille.

Jos delfiinejä havainnoidaan veneestä tai liikutaan niiden lähistöllä, on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Jos paikalla on useampia veneitä, eläimiä ei piiritetä, vaan tarjotaan selkeä poistumisreitti
  • Ajovauhti koko alueella pidetään maltillisena, mieluiten noin 10 solmussa, jotta eläimet ehtivät väistää
  • Eläimiä ei itse lähestytä 100 metriä lähemmäs – delfiinit lähestyvät veneitä usein itse omasta tahdostaan
  • Eläinten ruokailua ei häiritä eikä niitä lähestytä niiden kulkusuuntaan nähden suoraan edestä tai suoraan takaa. Paras tapa liikkua on eläimien kulkusuuntaan nähden sivulla samaan suuntaan
  • Kaikuluotaimet suljetaan eläinten välittömässä läheisyydessä
  • Eläinten lähellä ollaan enintään puoli tuntia venettä kohden (mieluummin vähemmän, jos paikalla on paljon veneitä)

Aikaisemmin Suomeen eksyneillä delfiineillä on ollut kurja kohtalo. Vuonna 2006 kaksi delfiiniä – Delphinus delphis – sotkeutui lohiverkkoihin ja hukkui. Metsähallitus kertoi tuolloin, että Saaristomerellä Korppoon edustalla marraskuussa havaitut delfiinit olivat tutkijoiden arvioiden mukaan emo ja poikanen.

Vuonna 1997 puolestaan Säpin rantaan Selkämerellä ajautui kuollut delfiini, joka ehdittiin nähdä samalla alueella myös elävänä viikkoa aiemmin.

Lue myös: Lotta-valas jäi jälleen kiinni rysään – valas jatkoi matkaansa hyväkuntoisena päästyään vapaaksi

Kommentoi Facebookissa