Säästöjä taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun – yhteissumma 43 miljoonaa euroa

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat pienenevät noin 18,4 miljoonaa euroa.

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat pienenevät noin 18,4 miljoonaa euroa. (Kuva Fotolia)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut rahapelitoiminnan tuottojen vähentymisen.

VALTIONRAHOITUS Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kuluvaan vuoteen nähden hallituksen linjaus merkitsee kompensaatiosta huolimatta säästöjen kohdentamista taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen.

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat pienenevät noin 18,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna eli 11 prosenttia. Suurimmalla osalla taiteen ja kulttuurin niistä toimijoista, joiden toiminta rahoitetaan rahapelivaroista, rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla.

Keskimääräistä vähemmän leikataan muun muassa kansallisten taidelaitosten sekä kulttuuripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen toimintaan osoitettavaa rahoitusta, joita leikataan 5 prosenttia ja yleisten kirjastojen kehittämiseen varattuja määrärahoja, joita leikataan 6 prosenttia.

Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakelun edistämiseen varattuja määrärahoja leikataan 8 prosenttia ja kulttuurilehdille kohdistettuja avustuksia 9 prosenttia. Merkittävimmät prosentuaaliset leikkaukset eli noin 50 prosenttia kohdentuu muun muassa kulttuuritilojen hankkimista, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin. Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitukset on tarkoitus lopettaa kokonaan.

Nuorisotyöhön osoitettavat rahapelitoiminnan tuotot ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 4,3 miljoonaa euroa vuonna 2022. Nuorisotyön budjetti pienenee kokonaisuutena noin 5,5 prosenttia. Etsivää nuorisotyötä ei enää rahoiteta rahapelitoiminnan tuotoilla lainkaan, mutta sillä on merkittävä rahoitus yleisten budjettivarojen puolella.

Liikuntaan ja urheiluun osoitettavat rahapelivarat pienenevät 11,9 milj. euroa vuonna 2022. Suurin leikkaus liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen. Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonaa euroa eli noin 6 prosenttia.

Tieteen ja tutkimuksen edistämiseen osoitettavat rahapelivarat pienenevät 8,3 miljoonaa euroa eli 10,9 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.  Ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien tuki vähenee keskimäärin 8 prosenttia, Heurekan ja muiden tiedekasvatuksen edunsaajien rahoitus supistuu 7 prosenttia ja poliittisten ajatuspajojen rahoitus 5 prosenttia.

Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen rahoitus on siirretty yleisten budjettivarojen puolelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo, että leikkausten kohdennuksissa on otettu huomioon toiminnan tiedepoliittinen merkitys ja rahapelitoiminnan tuoton painoarvo edunsaajan rahoituksen kokonaisuudessa. Linjauksissa on otettu huomioon myös valtiosopimukset, jotka sitovat Suomea rahoittamaan toimintaa tietyllä tasolla.

Lue myös: Nuorten harrastamien joukkuepelien kustannukset selvitettiin – jääkiekko on ylivoimaisesti kallein

Kommentoi Facebookissa