Sähkön hinta on korkeammalla kuin vuosiin – “Kaikkien aikojen energiankulutuspiikki Pohjoismaissa”

Kylmien talvipäivien kulutuspiikeissä on nähty selkeää kasvua jo vuosien ajan.

Kylmien talvipäivien kulutuspiikeissä on nähty selkeää kasvua jo vuosien ajan. (Kuva Fotolia)

Siperiasta saapuvat pakkaset heikentävät tuotantoa, kasvattavat kulutusta ja nostavat hintoja.

ENERGIA Pak­ka­set nos­ti­vat jo tammikuussa säh­kö­pörs­si Nord Poo­lin spot-hin­nan lä­hel­le 10 sen­tin ta­soa ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Korkeam­mal­la on käy­ty vii­mek­si lop­pu­vuo­des­ta 2015, jol­loin hin­ta koho­si rei­lus­ti yli 11 sen­tin. Kylmä helmikuu ja Siperian polaaripyörteen tuomat kovat pakkaset saattavat johtaa uusiin ennätyslukemiin.

Fingrid-kantaverkon suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen arvioi kulutuksen määrää Ylen artikkelissa. Kaukonen lupaa, että sähköä riittää kaikille kysynnästä huolimatta. Maaliskuusta ennustetaan talven kylmintä kuukautta, jolle vetää vertansa vain vuoden 1987 pakkasennätys.

– Säh­kön hin­ta on kor­keam­mal­la kuin vuo­siin, ja sähkönkulutus Pohjoismaissa saavuttaa tänä talvena kaikkien aikojen huippulukemat. Viimeksi yhtä kylmää oli talvisodan aikoihin, toteaa itsekin maalämpöpumpun lisäsähkövastukseen pakkasilla turvautuva Lumo Energian toimitusjohtaja Samuli Melanko.

Kylmien talvipäivien kulutuspiikeissä on nähty selkeää kasvua jo vuosien ajan, selviää Energiaviraston tuoreesta raportista. Tuotantohuippu on ollut samalla tasaisessa laskussa. Kysynnän ja tarjonnan poikkeavuus näkyy sähkön hinnassa.

– Ve­si­voi­man tuo­tan­to hi­das­tuu vir­taus­ten las­kies­sa ja ve­sis­tö­jen jää­tyes­sä. Tuulivoimalat seisovat tyynessä pakkaskelissä, samalla kun lämmityksen myötä kulutus on kovimmillaan, Melanko jatkaa.

Moni kuluttaja miettii nyt sähkösopimuksen kilpailuttamista. Kuluttaja voi kilpailuttaa sähkösopimuksensa maksutta niin usein kuin haluaa, silti Energiaviraston mukaan vain noin 11 prosenttia suomalaisista on hakenut kilpailutuksen kautta parasta ratkaisua ja noin 10 prosenttia kuluttajista on valinnut pörssihintaisen sähkösopimuksen.

– Spot-hintaista sopimusta ei huippulukemissa kannata vaihtaa kiinteään hintaan, sillä korkea hinta näkyisi laskussa ympäri vuoden, esittää Melanko.

Vertailtaessa säh­kön pörs­si­hin­taa ja mark­ki­noil­la ole­vien toistaisek­si voi­mas­sa o­le­via se­kä mää­räai­kais­ia tar­jouksia, vain yksittäiset pii­kit nostavat vuo­si­ka­len­te­ris­sa pörssihinnat kiin­teitä sopimuksia kor­keam­malle. Tilannetta voi seurata Energiaviraston Sähkönhinta-palvelusta.

Sähkömarkkinoilla tuotantohinnan yleinen laskusuhdanne näkyy pitkien, määräaikaisten sopimusten kehityksessä. Pitkäkestoiset tarjoukset kilpailevat vuositasolla tasavertaisesti pörssisähkön eli spot-sidonnaisten sopimusten kanssa.

Pienten kotitalouksien kaksivuotisten sopimusten tarjoushinnat laskivat Energiaviraston raportin mukaan vuonna 2017 peräti 7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tämä kertoo siitä että tuotantohintojen uskotaan laskevan jatkossakin.

Kommentoi Facebookissa