Saimaan norppasaaristoja esitetään Unescon maailmanperintöluetteloon – ”Suomalaisen luonnonsuojelun symboli”

Esitetty maailmanperintökohde sijaitsee Saimaalla, Suomen suurimmalla järvellä.

Esitetty maailmanperintökohde sijaitsee Saimaalla, Suomen suurimmalla järvellä. (Kuva YM)

Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kuusi edustaa kulttuuriperintöä ja yksi luonnonperintöä.

MAAILMANPERINTÖ Suomi aikoo esittää Saimaan norppasaaristoja uudeksi luonnonperintökohteeksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoi aieluettelon päivittämisestä Maailmanperintöfoorumissa.

Unescon maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on turvata maapallon arvokkaimman luonto- ja kulttuuriperinnön säilyminen. Kohteen hyväksyminen maailmanperintöluetteloon edellyttää, että kohde on yleismaailmallisesti erityisen arvokas ja arvojen säilyminen on turvattu.

– Suomi on maailmanperintöstrategiassa linjannut, että luetteloon ehdotetaan vain erityisen arvokkaita kohteita. Sellainen norppasaaristojen kokonaisuus todella on, Mikkonen iloitsee.

– Norpan suojelu on suomalaisen luonnonsuojelun symboli ja vaatii jatkuvia ponnisteluja, Mikkonen kuvaa.

Kanta, joka oli pienimmillään vain 130-160 yksilöä, on saatu kasvatettua noin 400 norppaan. Ilmastonmuutos on kuitenkin vakava uhka norppakannalle. Esitetty maailmanperintökohde sijaitsee Saimaalla, Suomen suurimmalla järvellä. Kyse on niin sanotusta sarjanimeämiskohteesta, joka koostuisi pääosin valtion suojelluista Natura 2000 -alueista.

– Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Savonlinnaan ja verkkokalastusrajoitusten päivittäminen olisivat tarpeellinen lisätuki hankkeen läpimenolle Unescossa, Mikkonen sanoo.

Juttuvinkki: Tässä on Suomen kapein katu – kun Kitukränn kisasi Kissanpiiskaajankujan kanssa

Parhaillaan on käynnissä Suomen kansallisen aieluettelon päivittäminen maailmanperintöstrategian mukaisesti. Norppasaaristo on ympäristöministeriön ja Metsähallituksen esitys luonnonperintökohteeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee esitykset kulttuuriperintökohteista myöhemmin.

Esitykset viedään Suomen kansalliseen aieluetteloon, johon vietyjä kohteita Suomi tulee esittämään maailmanperintöluetteloon. Ministeriöt pyrkivät toimittamaan uusilla kohteilla päivitetyn aieluettelon Unescolle viimeistään tammikuun 2021 aikana. Päätöksen maailmanperintöluetteloon liitettävistä kohteista tekee vuosittain kokoontuva maailmanperintökomitea, joka koostuu 21 sopimusvaltion edustajista.

– Tavoitteemme on, että komitea voisi päättää norppasaaristojen lisäämisestä maailmanperintöluetteloon vuoden 2024 kokouksessa, Mikkonen kertoo.

Maailmanperintöluettelossa on tällä hetkellä 1 121 kohdetta, joista 213 edustaa luonnonperintöä. Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta kuusi edustaa kulttuuriperintöä ja yksi, Merenkurkun saaristo, luonnonperintöä. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu vuosina 2021–2023 noin 210 000 euroa. Maailmanperintökohteen tuoma arvostus ja kiinnostus on muissa Suomen kohteissa näkynyt merkittävänä piristyksenä alueen talouteen.

Lue myös: Norppakanta on kasvanut Saimaalla yli 400 yksilön – suojelun alkaessa norppia oli vain sata

Kommentoi Facebookissa