Saimaannorppakannan kasvu on jatkunut – apukinokset ovat olleet turvana

Saimaannorppa Linnasaaren luodolla, yksi lähes 400 lajitoverista.

Saimaannorppa Linnasaaren luodolla, yksi lähes 400 lajitoverista. (Kuva Vesa Nikkanen)

Ilman kalastusrajoituksia kanta todennäköisesti pienenisi.

LUONTO Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuodelta 2017 on noin 370–380 norppaa. Arvion mukaan kanta on kasvanut 10–20 eläimellä.

Tänä vuonna syntyvyys oli 83 kuuttia, toisena vuonna peräkkäin ylitettiin 80 kuutin määrä. Kulunut talvi oli haasteellinen sekä saimaannorpan pesinnälle että kannanseurannalle.

– Talven 2017 heikosta lumitilanteesta johtuen pesätarkistuksissa löydettiin vain 387 norpan lumipesää, joista 209 oli ihmisen tekemissä apukinoksissa. Nyt löydettyjen pesien lukumäärä on vähäinen, esimerkiksi edellisenä talvena 2016 havaittiin 772 pesää, mikä on suhteellisen tyypillinen määrä lumitilanteeltaan normaalille talvelle, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Tänä vuonna havaitulla pesämäärällä ei pystytty tarkkaa kannanarviota tekemään. Kuitenkin pesien määrä ja alueellinen jakauma sekä syntyvyys ja kuolleisuusluvut viittaavat kannan kasvuun.

– Oletettavasti kanta on kasvanut 10–20 eläimellä, mikä suurin piirtein vastaa viimeisen viiden vuoden aikaa havaittua kasvuvauhtia, ylitarkastaja Tero Sipilä arvioi.

Heikon lumitilanteen vuoksi viime talvena kasattiin noin 280 apukinosta parantamaan saimaannorpan pesimäolosuhteita, ja 70 kuuttia syntyi apukinoksiin ja vain 13 kuuttia luonnonkinoksiin tai avojäälle.

Metsähallituksen johdolla Itä-Suomen yliopiston, WWF Suomen ja vapaaehtoisten kanssa osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta kasatut apukinokset paransivat merkittävästi saimaannorppien synnytys ja imetysoloja. Osa synnyttämättömistä saimaannorpista talvehtikin ilman lumipesän suojaa. Saimaalta löytyi selkävesialueita, joilla ei havaittu yhtään pesintään sopivaa luonnonkinosta.

– Apukinostyö yhdessä kalastusrajoitusten kanssa turvaa kannan kasvun. Molemmat suojelutoimet ovat välttämättömiä, ilman niitä kanta todennäköisesti pienenisi, Sipilä sanoo.

Tänä vuonna kuuttien pesäkuolleisuus jäi 17 prosenttiin syntyneistä, kun ilman apukinoksia kuolleisuus olisi ollut noin 30 prosenttia syntyneistä. Toistaiseksi on havaittu viisi kalanpyydyksiin kuollutta norppaa, joista vain yksi on tämän vuoden kuutti.

Kommentoi Facebookissa