Salatut tulot ja verot – julkisista verotiedoista ei selviä, ketkä Suomessa ovat rikkaita

Esimerkiksi verovapaat etuudet ja verovähennykset eivät näy tiedoissa.

Esimerkiksi verovapaat etuudet ja verovähennykset eivät näy tiedoissa. (Kuva Fotolia)

Vierailevan kolumnistimme mukaan rikkaiden tuloista suuri osuus on piilossa muun muassa holdingyhtiöissä.

KOLUMNI Verohallinto muistuttaa, etteivät julkiset verotiedot kerro kaikkea henkilön tuloista. Kansalaiset uskovat kuitenkin sitkeästi ”juorukalenterin” paljastavan rikkaiden ja varakkaiden henkilöllisyyden.

”Vuoden 2019 julkisissa verotiedoissa näkyi 81 prosenttia ansiotuloista, sillä esimerkiksi verovapaat etuudet ja verovähennykset eivät näy tiedoissa”, kertoo verottaja. Sen mukaan verotuksessa tehtävät vähennykset pienensivät julkisissa tiedoissa näkyviä ansiotuloja 4,7 miljardia euroa vuonna 2019. Samana vuonna myös 2,4 miljardin euron pääomatulot jäivät julkisuudelta piiloon.

Verohallinnon asiantuntija Aki Savolainen paljastaa, että ”euromääräisesti eniten pääomatuloja jää julkisten verotietojen ulkopuolelle, kun tuloja on paljon. Syynä tähän on verovapaat osingot”, sanoo Savolainen. Valtaosa yhtiöiden maksetuista osingoista kertyy muille osakeyhtiöille, rahastoille ja muille yhteisöille, joille ne ovat verovapaata tuloa. Suurin osa osingoista saadaan pörssin ulkopuolisista listaamattomista osakeyhtiöistä. Tiettyjen laissa määrättyjen ehtojen täyttyessä osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa. Tämä verovapaa osuus osingoista ei näy verottajan juorukalenterissa.

Suomen rikkaiden ihmisten tuloista suuri osuus on piilossa holdingyhtiöissä ja niin sanotuissa vakuutuskuorissa. Meillä on arvioitu norjalaistutkimuksiin vedoten, että suurituloisimpien näistä saamista tuloista yli puolet olisi julkisten verotietojen ulkopuolella.

Verottaja on laskenut, että vakuutuskuorissa on sijoitettuna yli 40 miljardin euron verran tuloja. Siksi emme tiedä, kuinka rikas onkaan todellisuudessa esimerkiksi entinen keskustalainen pääministeri Juha Sipilä, jonka varallisuus on vakuutuskuoressa verovapaana. Kaiken lisäksi näihin sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin sijoitetut varojen tuotot voivat jäädä tuloverotuksessa kokonaan verottamatta, jos esimerkiksi siirtää kuoren lahjana perillisille ennen nostoa tai nostaja on muuttanut kirjansa ulkomaille. Onko esimerkiksi Björn Wahlroos tehnyt näin siirtäessään kirjansa Ruotsiin?

Julkisiin verotietoihin eivät sisälly myöskään perinnöt ja lahjat, koska niitä ei luokitella tuloiksi. Aikaisemmin perunkirjat omaisuudesta ja varallisuustiedot olivat myös julkista tietoa. Demareiden valtiovarainministerit Eero Heinäluoma ja Antti Kalliomäki suostuivat vuonna 2005 siihen, että varallisuustiedot eivät ole enää julkista tietoa. Näin varakkaiden ihmisten varallisuudesta emme tiedä mitään.

Meillä on harrastettu myös laajamittaista tulomuuntoa, jolla saadaan piilotettua suuri osa tuloista julkisista verotiedoista. Esimerkiksi suuripalkkaiset juristit ja lääkärit ovat muuttaneet työtulojaan jopa kymmeniä prosenttiyksikköjä pienemmäksi osakeyhtiön kautta esimerkiksi nostamalla tosiasiallisen palkkansa osinkoina.

Kaikesta verojen ja tulojen piilottelusta huolimatta media jaksaa suurena veropäivänä hehkuttaa ”suurituloisimmista suomalaisista” ja siitä kuka ”tienaa eniten” ja ”kuka maksaa veroja eniten”. Julkisista verotiedoista ei selviä, ketkä Suomessa ovat rikkaita.

Seppo Konttinen

Valtiotieteiden maisteri Seppo Konttinen oli Yleisradion taloustoimittaja vuosina 1974–2010. Hän on tunnettu kriittisistä artikkeleistaan ja syvällisestä perehtymisestä taustatietoihin.

Seppo Konttinen on kirjoittanut teokset Salainen pankkituki, Kansallisomaisuuden ryöstö, Suomalainen ruokalasku, Suora lähetys. Tosiasiaa Yleisradiosta, Lakien synty sekä Kallis ruokakassi. Hänen kolumnejaan voi lukea myös Valtiomahti-blogissa.

Lue myös: Verottaja muistuttaa – julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilön tuloista

Kommentoi Facebookissa