Sanna Marinin ateriapalveluiden kustannukset yli 14 000 euroa – keskimäärin 845 euroa kuussa

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriakorvauksesta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta.

Pääministeri Sanna Marinin nauttimasta ateriaedusta nousi kohu. Kuva Kesärannasta pääministerin kyselytunnilta. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Valtioneuvoston kanslia vastaa esitettyihin tiedusteluihin pääministerin virka-asunnon palveluista.

PÄÄMINISTERI Valtioneuvoston kanslia kertoo avustavansa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa ja vastaa pääministerin virka-asunnosta, sen kunnossapidosta ja tukipalveluista valtioneuvostosta annetun lain ja valtioneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annettu laki määrittelee valtioneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot ja korvausten perusteet. Valtioneuvoston kanslia on lisäksi antanut 2010 ohjeet pääministerin virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista.

Kanslia toteaa, että ohjeen mukaisesti pääministerin virka-asuntoon kuuluvia muita palveluita ovat muun ohella ruokailuun liittyvät palvelut. Valtioneuvoston edustustilojen Kesärantaan sijoitettu emäntä huolehtii virka-asunnon ruokapalveluista ja niiden tilaamisesta.

Valtioneuvoston kanslia on viimeksi tarkentanut pääministerin virka-asuntonaan käyttämän Kesärannan palveluita niitä koskevassa, käytäntöä kuvaavassa ohjeistuksessa kesäkuussa vuonna 2019. Siinä täsmennetään muun muassa Kesärannassa asumiseen liittyviä palveluja, mukaan lukien ravitsemispalveluja.

Pääministerin asuessa virka-asunnossa, sisältäen myös lyhyet yöpymiset, virka-asuntoon voidaan tilata aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita. Näihin liittyvät kohtuulliseksi katsotut kulut maksetaan valtion varoista. Palveluun ovat olleet oikeutettuja pääministerin lisäksi hänen kanssaan samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet.

Valtioneuvoston kanslia ilmoittaa, että vastaavia ravitsemispalveluita on aiemmin annettu Kesärannan virka-asunnossa asuneille pääministereille ministeripalkkiolain voimaantulosta 1.1.2007 lukien. Ilmoituksen perusteella kanslian aikaisempi väite siitä, että etu on ollut käytössä jo Paavo Lipposen toimiessa pääministerinä, on perätön.

Sanna Marinin saamat edut

Sanna Marin on pääministerinä käyttänyt virka-asunnossa asumiseen kuuluvia ravitsemispalveluita tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021. Ateriapalvelun kokonaiskustannukset tältä ajalta ovat valtioneuvoston kanslian ilmoituksen mukaan yhteensä 14 363,20 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältäisi sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat.

Ateriapalvelua on käytetty vaihtelevasti sen mukaan, miten pääministeri ja hänen perheensä ovat olleet Kesärannassa. Aamiaistarvikkeiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 270 euroa ja tarvikkeet ovat kanslian mukaan olleet tavanomaisia aamulla käytettäviä elintarvikkeita.

Aamiaistarvikkeiden lisäksi kylmänä toimitettavien aterioiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 575 euroa. Pienin kuukausikohtainen kustannus on helmikuulta 2020 yhteensä 235,20 euroa ja suurin huhtikuulta 2020 yhteensä 1341,40 euroa. Huhtikuun 2020 päiväkohtainen ateriakulu oli näin ollen 44,71 euroa kuun jokaisena päivänä, aamiaisen lisäksi.

Aterioihin on kanslian mukaan sisältynyt esimerkiksi kylmänä toimitettava alku- ja pääruoka, salaatti ja tuorepala. Palvelun on tuottanut Compass Group, joka tuottaa ateriapalvelua myös esimerkiksi Säätytalolle valtioneuvoston kokouksiin ja tilaisuuksiin. Kanslian mukaan palvelun hinta ei ole verrattavissa tavanomaisiin ruoka- ja elintarvikeostoksiin, sillä se koostuu raaka-aineiden lisäksi ruuan valmistuksesta ja toimituksesta.

Muuttuneet summat ilmoituksissa

Valtioneuvoston kanslia kertoo viime viikolla toimittaneensa vastauksen ostolaskuja koskevaan median tietopyyntöön. Alkuperäinen tietopyyntö koski merkittävää määrää ostolaskutositteita valtioneuvoston kanslian talousjärjestelmästä.

Kanslia sanoo vastanneensa tietopyyntöön sen rajauksen mukaisesti ja aiemmin annettu summa 300 euroa koski tietopyynnön ajanjaksoa. Tämän jälkeen olisi laskettu aamiaistarvikkeiden keskimääräinen summa koko ajanjaksolta 1.1.2020–31.5.2021.

Kanslia kertoo myös toimineensa asiassa voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Pääministeri on lisäksi edellyttänyt, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään.

Valtioneuvoston kanslia on 31. toukokuuta lähettänyt Verohallinnolle lausuntopyynnön pääministerin virka-asunnon palveluiden veronalaisuudesta. Kanslian sisäistä ohjeistusta asumisen palveluista tarkastellaan saadun vastauksen perusteella. Pääministeri on pyytänyt keskeyttämään hankinnat menettelyn selvittämisen ajaksi.

Kysymyksiä on kanslian mukaan herättänyt myös 1. elokuuta kirjauspäivämäärälle 2020 kirjautuneet yhteensä noin 23 000 euroa tutkihankintoja.fi-palvelussa. Kirjauspäivä, joka näkyy palvelussa, ei kuitenkaan olisi sama asia kuin ostojen tapahtumapäivä.

Kanslia ilmoittaa, että ostolaskuina kirjauspäivämäärällä 1.8. kirjautuneet tapahtumat ovat koko valtioneuvoston kansliaa koskevia kokouksia ja niiden tilauksia kesä-heinäkuulta. Laskuilla on noin kuukauden viive. Mainitut ostot eivät liittyisi pääministerin häihin.

Valtioneuvoston kanslian mukaan pääministeri ja hänen puolisonsa ovat vastanneet kaikista hääkuluistaan itse. Laskut on osoitettu pääministerille, ja hän on ne maksanut.

Lue myös: Poliisi aloittaa esiselvityksen pääministerin ateriakorvauksesta – ”Virkamiesten menettely arvioidaan”

Kommentoi Facebookissa