Selvenikö sote? Erikoissairaanhoidon asiakasseteliä ei välttämättä saa – tai sitten sen saakin

Asiakasseteliä on tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Asiakasseteliä on tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. (Kuva Fotolia)

Valinnanvapauslaissa nousi huoli erikoissairaanhoidon julkisista palveluista ja päivystyksestä.

SOTE Hallitus on käynyt läpi valinnanvapauslakiluonnoksesta saatuja lausuntoja ja sopinut keskeisistä täsmennyksistä lausunnoissa nostettuihin huolenaiheisiin. Lausuntoja saatiin määräajassa 703. Muutoksia tulee kohtiin, joihin on lausuntokierroksella ja asiantuntijakuulemisissa kiinnitetty erityisesti huomiota.

Peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Lausunnoissa nousi erityisenä huolena asiakassetelin velvoittavuus erikoissairaanhoidossa. Tätä hallitus kertoo eilen täsmentäneensä. Maakunnat saavat myös paremman mahdollisuuden määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa.

Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksesta ei kuitenkaan ilmene, pitääkö mahdollisuus palveluseteliin arvioida jo hoitotarpeen ilmentyessä, vai vasta sen jälkeen kun hoitotakuun määräaika on jo kulunut. Kun 18 maakuntaa voi määritellä itse tarjoaako se palveluseteleitä erikoissairaanhoitoon, voidaan myös kysyä ovat kaikki kansalaiset tasa-arvoisessa asemassa.

Maakunta päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy. Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.

Maakuntien päätöksenteossa on tällöin otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.

Hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Lausuntopalautteen osalta muiden pykälien virkamiesvalmistelu jatkuu. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus hyväksytään eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.

Kommentoi Facebookissa