Selvitysmies romuttaisi Sipilän visioiman kehitysyhtiön – miljardit palautettaisiin takaisin valtiolle

Valtion kehitysyhtiö syntyi osana silloisen pääministeri Juha Sipilän periaatepäätöstä laittaa ”taseet töihin”.

Valtion kehitysyhtiö syntyi osana silloisen pääministeri Juha Sipilän periaatepäätöstä laittaa ”taseet töihin”. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Viime vuonna miljoonatappion tehnyt Vake tulisi selvityksen mukaan yhdistää Teollisuussijoitukseen.

VALTION KEHITYSYHTIÖ Valtioneuvoston kanslia sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettivat heinäkuussa varatuomari, MBA Jouni Hakalan laatimaan selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista.

Tehtävänannossa pyydettiin ratkaisuehdotuksia suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksiin eri kehitys- ja kansainvälistymisvaiheissa, valtion toimijoiden päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä pääomien tehokkaan käytön turvaamiseksi.

– Selvitysmies Jouni Hakala on tehnyt arvokkaan analyysin eri toimijoiden tämän hetkisistä rooleista, sekä tehnyt oman esityksensä mahdollisista uudistuksista. Arvioimme nyt osaltamme hallituksessa, mitkä kehittämistoimet näemme tarkoituksenmukaisina. Siihen selvitys antaa monia eväitä, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

Hakala esittää selvityksessään yksittäisiä toimijoita koskevia rakennemuutosehdotuksia toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Valtion kehitysyhtiö Vake Oy tulee liittää Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön. Samalla palautettaisiin Vakelle annettu pääoma valtiolle ja tukeuduttaisiin jatkossa Vaken toiminnan rahoituksessa Teollisuussijoituksen nykyisiin pääomavaroihin.

Vake syntyi, kun Juha Sipilän hallitus perusti yhtiön vuonna 2016 osana pääministerin periaatepäätöstä laittaa ”tase töihin”. Vakeen siirrettiin Nesteen osakkeita yhtiöstä 8,3 prosenttia, entisen Editan eli Nordic Morningin koko osakekanta, Postista 49,9 prosenttia, Vaposta 16,7 prosenttia ja viimeisenä tänä vuonna 36,42 prosenttia Altian osakekannasta. Vaken vaihto-omaisuutena olevien osakkeiden arvo oli vuoden lopussa 1,78 miljardia euroa, nyt arviolta 2,3 miljardia. Käteisvaroja yhtiöllä oli tilinpäätöksessä 3,7 miljoonaa euroa.

Neljä henkilöä työllistävällä yhtiöllä ei ollut viime vuonna kuitenkaan lainkaan liikevaihtoa, 1,1 miljoonan euron tappiosta henkilöstökulut tekivät puolet. Toimitusjohtaja Taneli Tikka erosi oltuaan toimessa vuoden ja uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin kesällä Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

Hakalan mukaan tulee myös arvioida Suomen Teollisuussijoituksen ja Business Finland Venture Capital Oy:n yhdistämisen edut ja haitat, lisäksi Teollisuussijoituksen ohjeistus tulee päivittää ja arvioida mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet. Keskustan uusi puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni toteaa Hakalan tehneen perusteellista työtä selvittäessään valtion eri toimijoiden roolia ja tehtäviä sijoitustoiminnassa.

Vake itse tiedottaa pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman sisältävän selkeän kirjauksen valtio-omaisuuden aktiivisemmasta käytöstä uuden taloudellisen toiminnan synnyttämiseksi, korostaen Vaken tehtävää hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen tukena. Yhtiön hallitus onkin luovuttanut Sirpa Paaterolle oman ehdotuksensa Vaken rooliksi

– Työn aikana on käynyt selväksi, että erityisesti digitalisaation ja ilmastonmuutoksen osalta tarvitaan lisää innovaatiopanostuksia, investointeja ja teollisen mittakaavan kaupallista skaalaamista, kommentoi Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen.

Vaken toimitusjohtaja Paula Laine taustoittaa asiaa toteamalla, kuinka hiilineutraaliustavoitetta kohti eteneminen avaa Suomelle edelläkävijänä merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

– Niin digitalisaatioon kuin ilmastonmuutokseenkin liittyy seuraavan 10–15 vuoden aikana merkittävät investointitarpeet, jotka eivät tällä hetkellä toteudu markkinaehtoisesti siinä tahdissa ja laajuudessa kuin haasteisiin vastaaminen edellyttäisi. Viesti sidosryhmiltä on ollut selvä: Vaken panos investointien vauhdittaja olisi sekä tarpeellinen että tervetullut täydennys innovaatiojärjestelmäämme.

Ehdotuksen mukaan Vake vauhdittaisi ja pääomittaisi erilaisia hankkeita merkittävällä, yli 100 miljoonan euron vuosittaisella panostuksella. Hallituksen omistajapoliittisen periaatepäätöksen odotetaan valmistuvan loka-marraskuun vaihteessa.

Lue myös: Valtio siirsi alkoholijuomayhtiö Altian omistuksensa Vakeen – myykö hallitus kohta ”kossuosakkeet”?

Kommentoi Facebookissa