Slush, Rovio, perustulo, äitiyspakkaus, sauna… – mitä muut maat ajattelevat Suomesta?

Havainnot perustuvat ulkoministeriön edustustoilta vuosittain kerättyyn Suomi maailman mediassa -kyselyn tuloksiin.

Havainnot perustuvat ulkoministeriön edustustoilta vuosittain kerättyyn Suomi maailman mediassa -kyselyn tuloksiin. (Kuva Fotolia)

Ulkoministeriön mukaan Suomen maine koheni hieman maailman mediassa vuonna 2016.

SUOMI 100 Perustulokokeilu, koulutusjärjestelmä, Suomi matkailumaana ja Nato-jäsenyys… Nämä teemat nousivat kärkeen kun maailman mediassa puhuttiin Suomesta vuonna 2016. Havainnot perustuvat ulkoministeriön edustustoilta vuosittain kerättyyn Suomi maailman mediassa -kyselyn tuloksiin.

Suomi maailman mediassa -katsauksessa edustustot arvioivat sitä, minkälaiset sisällöt ja uutiset löivät maailmalla läpi ja mitkä Suomen vahvuudet tai heikkoudet olivat vuoden aikana erityisesti esillä kunkin maan mediassa.

Suomen maine ulkomaisessa mediassa säilyi edelleen yleisesti ottaen hyvänä vuonna 2016. Suomea käsitellään ulkomaisessa mediassa varsin myönteisesti, toisinaan jopa mallimaana. Kyselyn 18 maassa arvioidaan Suomen medianäkyvyyden joko parantuneen hieman tai selvästi. Nämä maat ovat Afganistan, Argentiina, Chile, Etelä-Korea, Iran, Irlanti, Israel, Japani, Kazakstan, Kreikka, Kroatia, Peru, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Tunisia ja Viro.

Yleisarvio Suomen maineesta mediassa oli vuonna 2016 keskimäärin 3,88 asteikolla 0–5 kriittisestä ihannoivaan. Vuonna 2015 vastaava luku oli 3,74 ja vuonna 2014 3,69.

– Kysely antaa kiinnostavaa vertailutietoa median näkemyksistä ja painotuksista, tuoden hyvin esiin kuinka moniin asioihin mielikuvat eri maista vaikuttavat, alkaen toimituksellisista valinnoista. Maailmalla menestyneiden ja näkyvien suomalaisten rooli on todella suuri, mutta myös ulkoministeriön, edustustojen, Visit Finlandin, Lapin ja Helsingin tekemä työ näkyy konkreettisesti, esimerkiksi äitiyspakkauksen ja sauna-teeman saamassa huomiossa, ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman kertoo.

Tuttuun tapaan koulutusosaaminen oli selkeästi merkittävin yksittäinen teema, josta Suomi tunnetaan. Vaikka joulukuussa 2016 julkaistuissa uusissa PISA-tuloksissa Suomi ei enää ykkössijoilla olekaan, maamme mainitaan PISA-uutisoinnin yhteydessä usein mallimaana, jossa koulutusasiat on osattu järjestää erinomaisesti. Ihannoivaa suitsutusta ei kuitenkaan ole enää yhtä runsaasti kuin muutama vuosi sitten, ja paikoin viitataan myös Suomen sijoituksen heikentymiseen.

Koulutusosaamisen lisäksi Suomi näkyi maailman mediassa vuonna 2016 myös hyvinvointivaltion, korruptoitumattomuuden, yhteiskunnan toimivuuden sekä yleisen hyvän ranking-menestyksen näkökulmasta. Yksittäisistä asioista eniten kiinnostusta herätti perustulokokeilu, jonka uutisoinnissa Suomea pidettiin pääasiassa rohkeana kokeilijana ja edelläkävijänä.

Viime vuosina kolauksia saanut talousmaineemme tuntuu kohentuneen, vaikka negatiivista huomiota saamme edelleen joissain maissa, erityisesti Euroopassa. Toisaalta matkailumaineemme, erityisesti Lapin osalta, osoittaa virkistymisen merkkejä. Suomen kärkisijat tärkeissä matkailu-rankingeissä toivat merkittävää medianäkyvyyttä. Slush, Rovio, start-up -henki, cleantech- ja peliosaaminen sekä edelleen jatkuva kiinnostus Nokiaa kohtaan pitävät myös yllä Suomen mainetta korkean teknologian osaajana.

Kysely on tarkastellut kaikkia medioita, mutta erityisen tarkkaan on seurattu sanomalehtiä.  Tiedot perustuvat edustustojen arvioon ja osassa maita maksettuun mediaseurantaan.  Kyselyyn vastasi 74 Suomen edustustoa, joita kaikkiaan on 89. Yleisarvioita, edustojen näkemyksiä ja suoria mediasitaatteja on valikoitu oheiseen yhteenvetoon.

Kommentoi Facebookissa