Sosiaali- ja terveysammattilaiset: – ”Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä”

Sosiaalibarometrin vastaajista valtaosa eli 55–79 prosenttia katsoo, että Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä.

Sosiaalibarometrin vastaajista valtaosa eli 55–79 prosenttia katsoo, että Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Vastaajat arvioivat, että eriarvoisuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa.

SOSIAALIBAROMETRI Sosiaalibarometri on SOSTE:n tekemä ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Selvitys on tehty vuosittain jo vuodesta 1991 alkaen.

Sosiaalibarometrin vastaajista valtaosa eli 55–79 prosenttia katsoo, että Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä. Vastaajat arvioivat, että eriarvoisuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa.

Sosiaalityöntekijöiden avovastausten mukaan eriarvoisuuden kasvu johtuu työttömyydestä ja palveluiden heikentymisestä. Erityisesti pääkaupunkiseudun sosiaalityöntekijät arvioivat köyhyyden johtuvan korkeista asumiskustannuksista.

Näin sosiaalityöntekijät selittävät eriarvoisuuden kehitystä Suomessa:

”Huono työllisyystilanne, ongelmien kasautuminen, palvelujen niukkeneminen, yksinkertaisesti resurssia ja sen kohdentumista heikko-osaisimpiin on liian vähän. Myös peruspalvelut ja koulutuspalvelut ovat heikentyneet, mikä vaikuttaa eriarvoisuuden kehitykseen.”

”Ihmisten ongelmat ovat moninaistuneet, eikä palveluilla kyetä kaikkia auttamaan.”

Sosiaali- ja terveysjohtajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja Kelan johtajilta pyydettiin arvioita toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisestä. Vastaajien enemmistö katsoo, että perusturvaetuuksien – kuten työmarkkinatuen – taso on liian alhainen. Valtaosa vastaajista arvioi, että perustoimeentulotuella paikataan perusturvaetuuksien matalaa tasoa.

– Sosiaalityöntekijät kertovat perusturvaan tehtyjen indeksileikkausten syventäneet asiakkaiden köyhyyttä. Ensisijaisten etuuksien tasoa on korotettava, jotta ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen vain aidosti viimesijaisena ja väliaikaisena ratkaisuna, SOSTE:n erityisasiantuntija Anna Järvinen toteaa.

Sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden ja Kelan johdon enemmistö 71–87 prosenttia on sitä mieltä, että toimeentuloturvan monimutkaisuus ja byrokraattisuus hankaloittavat merkittävästi etuuksien käyttöä. Suurin osa eli 59–78 prosenttia sosiaali- ja terveysjohtajista ja sosiaalityöntekijöistä uskoo, että toimeentuloturvajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia.

Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajista 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 56 prosenttia katsoo, että toimeentuloturvan sanktiot lisäävät eriarvoisuutta.

– Sosiaalibarometri kertoo vahvaa viestiä siitä, että työnteon kannusteita on lisättävä kehittämällä palveluita ja asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista sanktioiden sijaan, erityisasiantuntija Järvinen muistuttaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 300 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. Sosiaali- ja terveysjohtajista kyselyyn vastasi 52 prosenttia, eli 154 vastaajaa. Kelan johdon vastausprosentti oli 50, eli 109 vastaajaa. Sosiaalityöntekijöistä kyselyyn vastasi 300. Sosiaalibarometrikysely toteutettiin sähköisesti 8.1.–18.2.2018.

Lue myös: Kunnat ovat onnistuneet pitämään sote-kustannukset kurissa – keskisuurten kuntien menot jopa alenivat

Kommentoi Facebookissa