Sote- ja maakuntauudistus voimaan vuonna 2020 – maakuntavaalit vasta lokakuussa 2018

Hallituskolmikko vakuutti viimeiseen asti, että alkuperäinen aikataulu pitää.

Hallituskolmikko vakuutti viimeiseen asti, että alkuperäinen aikataulu pitää. (Kuva Laura Kotila/ Valtioneuvoston kanslia)

Uuden valinnanvapauslakiesityksen valmistelu tapahtuu pelkästään virkatyönä.

SOTE Hallitus on päättänyt tänään neuvottelussaan jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan vasta 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden esityksen alkuvuodesta 2018.

Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Valiokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Perustuslakivaliokunta ei pitänyt sote-uudistuksen perusteita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisina. Ongelmallisiksi ei liioin koettu valinnanvapauden toteuttamisen niitä keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Perustuslakivaliokunta esittää niihin kuitenkin useita perusteltuja muutoksia.

Uuden valinnanvapauslakiesityksen valmistelu tapahtuu pelkästään virkatyönä uuden aikataulun mukaisesti. Virkamiehet laativat kokonaisesityksen valinnanvapauslaiksi ja reformiryhmä käsittelee sen yhtenä kokonaisuutena. Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään myös eteenpäin.

Päätöksenteon varmistamiseksi ja sote-uudistuksen kolmen miljardin euron kustannusten vähentämistavoitteen saavuttamiseksi talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee valinnanvapauslakiehdotuksen ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.

Hallitusryhmät sitoutuvat noudattamaan edellä mainittua sekä tukemaan näin syntyvää sote- ja maakuntauudistusta siten, että sen täytäntöönpano ja voimaantulo eivät vaarannu miltään osin.

Hallitus vakuutti viimeisen asti, että alkuperäisessä aikataulussa pysytään. Tämä lienee ollut merkityksellistä sen johdosta, että seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019. Nyt uudistukset tulevat voimaan vasta uuden eduskunnan aikana.

Kommentoi Facebookissa