Soten hallintomallista syntyi hallitussopu – Keskusta sai kynnyskysymyksensä 18 maakuntaa läpi

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne ilmoitti, että Suomeen perustetaan 18 maakuntaa sote-mallissa.

Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne ilmoitti, että Suomeen perustetaan 18 maakuntaa uudessa sote-mallissa. (Kuva AOP)

Mallissa on 18 maakuntaa ja julkinen sektori pääjärjestäjä ja pääpalveluntuottaja.

HALLITUSNEUVOTTELUT Hallitusneuvotteluiden vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti aamulla, että soten hallintomallista on saatu ratkaisu. Myöhemmin päivällä hallitusneuvottelupuolueiden puheenjohtajat julkaisivat linjauksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta tullaan säätämään erillisellä lailla ja alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Pelastustoiminta ja ensihoito otetaan osaksi maakuntien ensimmäisen vaiheen tehtäviä.

Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina, mutta yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tuleva hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat puheenjohtajien mukaan vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Työssä selvitetään mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.

Nyt valittu linjaus on suoraan keskustan julkaisemista kynnyskysymyksistä, joita se esitti hallitusneuvotteluiden ehdoksi. Sanatarkasti keskusta vaati, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta, ja että uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.

Lue myös: Hallitusneuvotteluihin osallistuu reilusti yli 200 henkilöä – myös työmarkkinajärjestöjä jo kuultu

Kommentoi Facebookissa