Sukupuolten palkkaero repeää viimeistään 35 ikävuoden kohdalla – naisten palkat jäävät systemaattisesti miehistä

Käytännössä miesten suosiminen vaikuttaa niin, että naisten eteneminen työuralla hidastuu.

Käytännössä miesten suosiminen vaikuttaa niin, että naisten eteneminen työuralla hidastuu. (Kuva Fotolia)

Tekniikan alalla on viiden prosentin selittämätön palkkaero miesten ja naisten välillä.

TALOUS Tekniikan alan korkeakoulutetuista naiset ansaitsevat keskimäärin 95 prosenttia miesten palkasta, kun muut vaikuttavat tekijät kuten esimerkiksi toimiasema, tehtävä ja koulutusala on vakioitu, selviää Tekniikan akateemiset TEK:n Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimushankkeen raportista.

Miesten ja naisten palkat ovat yhtenevällä tasolla työuran alussa heti valmistumisen jälkeen. Viimeistään noin 35 ikävuoden kohdalla palkat alkavat eriytyä siten, että naisten palkat jäävät systemaattisesti miesten palkkojen alapuolelle.

TEK:n tutkimuspäällikön Susanna Bairohin mukaan tämä liittynee ainakin osaltaan siihen, että miehet etenevät keskimäärin naisia useammin ja nopeammin keskijohdon ja johdon tehtäviin. Hyvin palkattuihin johtotehtäviin ei välttämättä palkata parhaita vaan muuten vaan sopivampia eli useimmiten miehiä.

– En usko, että miehiä suosivat aina edes tietoisesti hahmottavat, mitä tekevät. Miesten suosiminen saattaa kuitenkin johtaa siihen, että organisaatiossa jää osaamista hyödyntämättä, Susanna Bairoh sanoo.

Käytännössä miesten suosiminen vaikuttaa niin, että naisten eteneminen työuralla hidastuu. Hidastuminen näkyy sekä asiantuntijatehtävissä että johtotehtävissä. TEK:n jäsenistä esimerkiksi keskijohdossa on naisia 20 prosenttia, mutta ylimmässä johdossa enää 11 prosenttia.

Bairohin mukaan suurin hidaste naisten urakehitykselle ovat tiedostamattomat asenteet ja kulttuuri.  Miesten on helpompi kokea kuuluvansa tekniikan aloille eikä heidän osaamistaan tai pätevyyttään jatkuvasti kyseenalaisteta. Työpaikoille voidaan kuitenkin luoda käytäntöjä, jotka kohtelevat tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä.

– Voisi esimerkiksi miettiä, kuinka perhevapaalle jäävän työt jaetaan, ja kuinka niihin palataan takaisin niin, ettei vapaalle jäävä putoa kokonaan pois mielenkiintoisista ja uralla eteenpäin vievistä tehtävistä.

TEK:n Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten kulttuuri tekniikan alojen työpaikoilla tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tutkimushanke keskittyi kolmeen aihepiiriin, joihin aikaisemman tutkimuksen perusteella liittyi haasteita sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta: johtotehtäviin rekrytointi, urakehitys keskijohdosta ylimpään johtoon sekä palkkaerot miesten ja naisten välillä.

Lue myös: Miksi miehet saavat enemmän palkkaa kuin naiset? – ”Miehet suorittavat työtehtäviä naisia useammin”

Kommentoi Facebookissa