Miksi miehet saavat enemmän palkkaa kuin naiset? – ”Miehet suorittavat työtehtäviä naisia useammin”

Naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen.

Naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen. (Kuva Fotolia)

Erot suoritetuissa työtehtävissä selittävät tutkimuksen mukaan sukupuolten välisiä palkkaeroja.

PALKKAERO OECD toteutti hiljattain kyselytutkimuksen, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka usein he suorittavat 40 yleistä työtehtävää, jotka ovat heidän ammatilleen ominaisia. Naiset raportoivat suorittavansa keskimäärin kaikkia mitattuja työtehtäviä miehiä harvemmin.

Erikoistutkija Aspasia Bizopoulou Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta tutki kyselyssä todettua tuottavuuseroa 13 Euroopan maassa. Hän havaitsi, että mitattujen työtehtävien suoritustiheydessä on naisten ja miesten välillä ero, joka ei selity tekijöillä, joilla perinteisesti selitetään sukupuolten välistä palkkakuilua.

Sen sijaan tämä ero suoritetuissa työtehtävissä selittää samassa ammatissa työskentelevien miesten ja naisten välisen palkkakuilun.

– Samassa ammatissa työskentelevät miehet, joilla on samanlainen koulutustausta ja jotka työskentelevät yhtä monta tuntia viikossa, kertoivat järjestelmällisesti suorittavansa kaikkia ammattiinsa kuuluvia työtehtäviä naisia useammin. Tämä tuottavuusero mitattujen työtehtävien suorittamisessa selittää samassa ammatissa työskentelevien naisten ja miesten välisen palkkakuilun, sanoo Bizopoulou.

Sukupuolten välinen palkkakuilu on Euroopassa noin 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että naiset ansaitsevat keskimäärin 80 senttiä jokaista miehen ansaitsemaa euroa kohden. Bizopouloun tutkimus osoittaa, että 30–50 prosenttia sukupuolten välisestä palkkakuilusta selittyy sillä, että naiset hoitavat miehiä harvemmin ammatille tyypillisiä kuuluvia työtehtäviä.

Bizopoulou osoittaa tutkimuksessaan, että suoritettujen työtehtävien ero miesten ja naisten välillä ei selity koulutustaustalla, ammatinvalinnalla, tehdyillä työtunneilla tai muilla taustatekijöillä. Lasten saaminen kasvattaa eroa, mutta ei selitä sitä kokonaan. Myös naiset, joilla ei ole lapsia, hoitavat ammatilleen tyypillisiä työtehtäviä miehiä harvemmin. Tutkimuksessa myös osoitetaan, ettei kyse ole vain siitä, että naiset aliraportoivat tekemisiään.

Muissa aihepiirin tutkimuksissa esitetään, että naisten tuottavuus laskee, koska naiset joko itse valikoituvat tekemään tai heille määrätään työtehtäviä, jotka eivät kuuluu heidän ammattiinsa.

– Kirjallisuuden perusteella naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen. Nämä tehtävät vievät aikaa varsinaisilta työtehtäviltä, joiden hyvästä hoitamisesta palkitaan palkankorotuksilla ja ylennyksillä. Tutkimukseni mukaan tällainen epäitsekkyys voi alentaa naisten tuottavuutta, mikä osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ammattien sisällä, sanoo Aspasia Bizopoulou.

Lue myös: Naisten ja miesten ero palkkatuloissa – 7000 miljoonaa euroa vuodessa

Kommentoi Facebookissa