Suomalaisen keskieläke on 1 656 euroa – vain Utsjoella naisille maksettava eläke on suurempi kuin miesten

Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. (Kuvituskuva Fotolia)

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet Suomessa maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa.

ELÄKKEET Keskimääräinen kokonaiseläke Suomessa oli viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2016. Mediaanieläke oli 1 434 euroa kuukaudessa, noin 30 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän. Vain Utsjoella naiset saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin miehet.

Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia. Yli 3 000 euron eläkettä saa seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

– Hajonta naisten eläkkeissä on selvästi pienempi kuin miehillä. Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Tiedot kuvaavat vuoden 2017 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Keskieläkkeen määrä kunnittain sukupuolen mukaan 2017.
Keskieläkkeen määrä kunnittain sukupuolen mukaan 2017. (Piirros ETK)

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 969 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä, keskimäärin 1 788 euroa. Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee omaan luokkaansa 3 015 euron keskieläkkeellään. Espoo 2 249 eurolla ja Helsinki 2 061 eurolla ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on edelleen Etelä-Pohjanmaan Isojoen 1 192 euroa kuukaudessa.

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes. Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo 43 prosentilla. Seuraavaksi tulevat Kainuu 41 prosenttia ja Kymenlaakso 39 prosenttia. Työikäinen väestö keskittyy Etelä-Suomeen: eläkeläisten osuus on alle 30 prosenttia vain Uudellamaalla, jossa osuus on 26 prosenttia.

Eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 2017.
Eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 2017. (Kaavio ETK)

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 200 000 henkilöä. Se on kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä, hieman vähemmän kuin vuonna 2016. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski hieman kaikissa Suomen maakunnissa. Osuus on suurin edelleen Kainuussa ja pienin Ahvenanmaalla. Neljännes Suomen kunnista ylittää kymmenen prosentin rajapyykin. Viidessä kunnassa osuus on 15 prosenttia tai enemmän.

– Meillä on kuntia, joissa työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on jopa kolminkertainen maan keskitasoon verrattuna. Kolme huolestuttavinta sijaitsee Pohjois-Savossa, kertoo Palotie-Heino.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2017 oli 30,6 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 27 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,4 miljardia. Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Kommentoi Facebookissa