Suomalaiset haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan – kunhan se käy helposti ja kotoa käsin

Kolmannes vastanneista olisi valmis osallistumaan mielenosoitukseen päättäjien painostamiseksi.

Kolmannes vastanneista olisi valmis osallistumaan mielenosoitukseen päättäjien painostamiseksi. (Kuvituskuva Fotolia)

Varsinaisiksi aktiivivaikuttajiksi itsensä kokee vain viisi prosenttia Sitran kansalaiskyselyyn vastaajista.

KANSALAISKYSELY Kolme neljästä suomalaisesta kokee itsensä yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi tai on kiinnostunut yhteisistä asioista. Sitran kansalaiskyselyyn vastanneista nuorista ja aikuisista yli kolmannes lukeutuu kuitenkin niin sanottuihin kevytvaikuttajiin. He ottavat mieluusti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta vain silloin, kun voivat tehdä sen helposti kotoa käsin tai arkisten valintojensa kautta.

Joka viides vastaaja kertoi osallistuvansa mielellään yhteistä hyvää edistävään järjestö- tai vapaaehtoistoimintaan vapaa-ajallaan ja 12 prosenttia kertoi vaikuttavansa vain, jos omat tai lähipiirin edut ovat uhattuina. Varsinaisiksi aktiivivaikuttajiksi itsensä kokevien määrä jää alhaiseksi, sillä vain viisi prosenttia vastaajista kertoo käyttävänsä paljon työ- ja vapaa-aikaansa kansalaisten ja yhteiskunnan asioiden edistämiseen.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen turhaksi tai ei-kiinnostavaksi koki joka viides vastaaja. Kahdeksan prosenttia oli sitä mieltä, että yksittäisen ihmisen on turha yrittää vaikuttaa, koska valtaapitävät ja isot toimijat määrittävät maailman menon. Yksitoista prosenttia vastaajista taas kertoi, että vaikuttaminen ei ylipäätään kiinnosta ja että he keskittyvät elämässään vain omiin asioihinsa.

Sitran johtavan asiantuntijan Tuula Tiihosen mukaan itsensä kevytvaikuttajiksi kokevien suuri määrä yllätti. Kun kevytvaikuttajat lasketaan mukaan, lähes 75 prosenttia kansalaisista kokee joko olevansa vaikuttaja tai ilmaisee olevansa kiinnostunut vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Juttuvinkki: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö – ”Ymmärtämyksen ei tarvitse merkitä yksimielisyyttä”

– Tulokset osoittavat, että Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka haluaisivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mikäli se tehtäisiin heidän ehdoillaan ja riittävän helpoksi. Tähän tulisi kiinnittää erityistä huomiota, kun mietitään keinoja kansalaisten osallistumisen lisäämiseen, Tiihonen painottaa.

Suuri osa suomalaisista on kiinnostunut osallistumaan luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen sekä hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöjen toimintaan. Sen sijaan melko harva voisi kuvitella osallistuvansa esimerkiksi puolueyhdistysten toimintaan, yhden asian kansalaisliikkeisiin tai poliitikkojen tukiryhmiin vaaleissa.

Yleisimpiä tapoja osallistua erilaisten yhteisöjen toimintaan olivat kaveriporukat, harrastepiirit, Facebook-ryhmät sekä urheilu- ja liikuntajärjestöt. Asioita tai aiheita, joiden puolesta suomalaiset haluaisivat eniten toimia, olivat vanhusten olojen parantaminen, sananvapauden turvaaminen sekä köyhien olojen parantaminen.

Kansalaiskyselyn on teettänyt Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projekti. Kyselyn toteutti TNS Kantar ja siihen vastasi 3 832 suomalaista huhti-toukokuussa 2020. Vastaajat olivat iältään 15–85-vuotiaita.

Kyselyn avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä suomalaisen demokratian tulevaisuuteen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, kuten koronakriisin oletetuista vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisten omasta vaikuttamis- ja osallistumishalukkuudesta sekä käsityksiä puolueista ja niiden toimintatavoista.

Lue myös: Yllättävä tutkimustulos – maahanmuuttoa vastustavat hyvin koulutetut nuoret aikuiset eivätkä syrjäytyneet

Kommentoi Facebookissa