Suomalaiset toivovat vanhempien käyttävän itse varansa – ”Pitkä elämä edellyttää taloudellista varautumista”

Kaksi kolmasosaa myisi omaisuuttaan, mikäli tarvitsee paljon hoivapalveluita eikä saa niitä riittävästi yhteiskunnan tarjoamana.

Kaksi kolmasosaa myisi omaisuuttaan, mikäli tarvitsee paljon hoivapalveluita eikä saa niitä riittävästi yhteiskunnan tarjoamana. (Kuva Fotolia)

Ikääntymisen myötä lisääntyy ajattelu, että vanhempien ei ole viisasta jättää varallisuuttaan perinnöksi.

PERINTÖ Suomalaisista 90 prosentin mielestä vanhempien tulisi ikääntyessään käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen. Tämä selviää Finanssiala ry:n Norstatilta tilaamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi tuhat suomalaista.

Ikääntymisen myötä samoin suhtautuminen vain lisääntyy. Yli 70-vuotiaista jopa 96 prosenttia ajattelee näin. Naisten keskuudessa ajatus saa hiukan vahvempaa kannatusta kuin miesten. Naisista 93 prosenttia toivoo vanhempiensa käyttävän omaisuuttaan omaan hyvinvointiinsa. Miehistä samoin ajattelee 87 prosenttia.

Samaa asiaa kysyttiin myös omakohtaisesti. Vastaajista 81 prosenttia haluaa perinnön jätön sijaan käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen seniorivaiheessa. Vain 19 prosenttia haluaa jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

– Pitkä elämä edellyttää taloudellista varautumista. Suomalaiset ovat oman kyselytutkimuksemme mukaan tämän oivaltaneet. Suomalaisten keskeisin varallisuuserä on oma asunto. Monilla on myös kesämökki tai esimerkiksi metsää tai muuta varallisuutta, toteaa FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Avainasemassa ovat Kaupin mukaan keinot muuttaa varallisuutta käytettävään muotoon. Tutkimus tarjoaa hänen mielestään erinomaisia eväitä kansalaisten toiveisiin ja pohdittavaa poliitikoille.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista suhtautuu myötämielisesti ajatukseen, että myisi omaisuuttaan, mikäli ikääntymisen myötä tarvitsee paljon hoivapalveluita eikä saa niitä riittävästi yhteiskunnan tarjoamana. Täysin kielteisesti asiaan suhtautuu vain 6 prosenttia.

Erityisen vahvaa ymmärrystä omaisuuden myyntiin löytyy nuoremmista sukupolvista. Esimerkiksi 30–39-vuotiaista jopa 75 prosenttia pitää ajatusta joko kokonaan tai osittain kannatettavana.

Vain 10 prosenttia ajattelee, että vanhempien tulisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Lue myös: Suomessa käydään joka vuosi yli 1 500 perintöriitaa – ”Käsittely oikeusteitse saattaa helposti kestää vuosia”

Kommentoi Facebookissa