Suomalaisilla kotitalouksilla on varallisuutta 575 miljardia euroa – varakkaimpia ovat 65–74-vuotiaat

Kolme neljästä suomalaisesta on miettinyt perinnön saamista tai jättämistä. (Kuva Fotolia)

Joka kymmenes perintöä saanut kertoi summan olleen yli 100 000 euroa.

TALOUS Moni suomalainen pohtii yksin perinnön jättämiseen tai saamiseen liittyviä asioita, käy ilmi FIM:n tekemästä tutkimuksesta. Suomalaisilla perheillä on omaisuutta satojen miljardien euron edestä, ja lähivuosina moni vaurastuu perintötilanteissa, joihin ei ole välttämättä varauduttu.

Kolme neljästä suomalaisesta on miettinyt perinnön saamista tai jättämistä. Tutkimusyhtiö Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa lähes kolmannes vastaajista kertoi pohtineensa perintöön liittyviä kysymyksiä erittäin tai melko paljon. Samaan aikaan peräti joka kolmas kertoi kuitenkin, ettei ole puhunut kenenkään kanssa aihepiiristä.

– Perintöasiat ovat luonnollinen osa elämää, muistuttaa FIM:n yksityisasiakkaista vastaava myyntijohtaja Jussi Lilja.

Hän rohkaisee suomalaisia tarttumaan aiheeseen reippaasti, sillä näin toimimalla perimisasiat saa järjestettyä mahdollisimman fiksusti. Uusimpien tilastojen mukaan suomalaisilla kotitalouksilla on nettovarallisuutta 575 miljardin euron edestä, ja kaikkein varakkaimpia ovat 65–74-vuotiaat.

– Lähivuosina moni voi yllättyä ja huomata olevansa varakas perittyään esimerkiksi kaksion kaupungin keskustasta. Olemme huomanneet, että yhä useampi asiakkaamme kaipaa apua perhe- ja verojuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä, Lilja sanoo.

Joulukuussa tehdyn tutkimuksen perusteella naiset miettivät perintöön liittyviä asioita hieman enemmän kuin miehet ja kiinnostus aiheeseen kasvaa iän karttuessa. Myös se, miten hyvin henkilö kokee tulevansa toimeen, näyttäisi vaikuttavan kiinnostukseen. Omasta mielestään erinomaisesti toimeentulevat miettivät perintöön liittyviä asioita selvästi keskimääräistä enemmän. Heille perinnön jättäminen on myös selvästi muita tärkeämpää.

Kysely tuotti myös mielenkiintoista tietoa suomalaisten perintöjen suuruudesta. Joka kymmenes perintöä saanut kertoi saaneensa yli 100 000 euroa. Myös yhtä moni perinnön saamiseen luottava arvioi saavansa saman verran. Samanaikaisesti peräti joka kolmas perinnön jättämistä melko tai erittäin tärkeänä pitävistä arvioi jättävänsä itse yli 100 000 euron suuruisen perinnön.

– Voikin pohtia, antavatko vastaukset vihjeitä asenteiden muutoksesta. Ollaanko tulevaisuudessa jättämässä isompia perintöjä? Jussi Lilja pohtii.

– Erityisesti perheyrittäjien varallisuuden siirroissa seuraaville sukupolville voi syntyä vaikeita tilanteita tulevina vuosina. Perintöön liittyvistä kysymyksistä kannattaakin puhua reippaasti sekä oman perheen kesken että asiantuntijoiden kanssa.

Kantar TNS toteutti FIM:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta perintökysymyksiin. Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n internet-paneelissa joulukuussa 2017.

Tutkimukseen vastasi 1 016 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Virhemarginaali on korkeintaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa koko vastaajajoukossa.

Kommentoi Facebookissa