Suomeen saapui viime vuonna 52 adoptiolasta ulkomailta – lähes puolet alle kaksivuotiaita

Suomeen saapuneiden lasten määrä oli pienempi kuin aiempina vuosina.

Suomeen saapuneiden lasten määrä oli pienempi kuin aiempina vuosina. (Kuvituskuva Fotolia)

Eniten lapsia saapui edellisten vuosien tapaan Etelä-Afrikasta, toiseksi eniten lapsia tuli Thaimaasta.

ADOPTIO Suomeen saapui ulkomailta 52 adoptiolasta vuonna 2018: saapuneiden lasten määrä oli pienempi kuin aiempina vuosina. Eniten lapsia saapui edellisten vuosien tapaan Etelä-Afrikasta. Toiseksi eniten lapsia saapui Thaimaasta.

Noin 42 prosenttia lapsista oli saapuessaan alle kaksivuotiaita. Saapuneiden lasten määrän vähenemisestä huolimatta kansainväliseen adoptioon myönnettyjen lupien määrä on pysynyt melko samana viimeisen neljän vuoden aikana: lupapäätöksiä on tehty vuosittain noin 200. Kotimaiseen adoptioon myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 50 lupaa.

Adoptiolautakunta toimii Valviran yhteydessä erityisenä asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomaisena adoptioasioissa. Se myöntää luvat sekä kotimaiseen että kansainväliseen adoptioon. Lisäksi adoptiolautakunta myöntää toimiluvat kansainvälisen adoptiopalvelun antajille ja valvoo niiden toimintaa.

Adoptiolautakunnan täysistunnon tehtävänä on seurata kehitystä adoptioasioissa sekä tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä. Toimintavuoden 2018 aikana pidettiin kolme adoptiolautakunnan täysistunnon kokousta. Täysistunnossa seurattiin adoptioasioiden kehitystä suhteessa muun muassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja yleisemmin adoptioasioiden roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksessa.

Vuonna 2018 adoptiolautakunta antoi lausunnon sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä adoptiotuen korottamista ja ajantasaistamista koskevasta säädösmuutosehdotuksesta.

Lue myös: Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2019 – opintotuesta lääkekattoon ja työttömyysturvaan

Kommentoi Facebookissa