Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä uuteen ennätykseen – uusien kansalaisten keski-ikä 28 vuotta

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden saaneista 98 prosenttia säilytti entisen kansalaisuutensa.

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden saaneista 98 prosenttia säilytti entisen kansalaisuutensa. (Kuva Ulkoministeriö)

Suurin kaksoiskansalaisten ryhmä vuoden 2017 lopussa oli Venäjän kansalaiset.

KANSALAISUUS Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2017 aikana 12 219 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Määrä ylitti edellisen vuoden ennätyksen selvästi ja on suurin itsenäisyyden aikana.

Suomen kansalaisuuksia myönnettiin 2 844 enemmän kuin vuonna 2016. Suhteellisesti ilmaistuna määrä kasvoi 30 prosenttia edellisestä vuodesta.

Suomen kansalaisuuksia myönnettiin selvästi eniten Venäjän kansalaisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 2 758. Määrä oli 730 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Somalian kansalaiset, joiden määrä oli 957. Kolmanneksi eniten Suomen kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, 742, ja neljänneksi eniten Viron kansalaisille, 705.

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2017.
Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2017. (Kaavio Tilastokeskus)

Naisilla keski-ikä oli 29,1 vuotta ja miehillä 27,3 vuotta. Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 6 375 ja miehiä 5 844. Naisten suhteellinen osuus oli 52 prosenttia ja miesten 48 prosenttia. Kansalaisuuden saaneista oli alle 18-vuotiaita 3 544 eli 29 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 258. Viisivuotisikäryhmittäin tarkasteltuna kansalaisuuden saaneissa oli eniten 30–34-vuotiaita, yhteensä 2 005, mikä oli 16 prosenttia kaikista Suomen kansalaisuuden saaneista.

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden saaneista 98 prosenttia säilytti entisen kansalaisuutensa. Vuoden lopussa Suomessa asui vakituisesti 117 024 henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Määrä kasvoi 11 prosentilla edellisestä vuodesta. Näistä Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia, joille on myönnetty jonkin toisen maan kansalaisuus, oli 21 099 henkilöä ja ulkomaiden kansalaisia, joille on myönnetty Suomen kansalaisuus, oli 95 925 henkilöä.

Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät vuoden 2017 lopussa olivat Venäjän kansalaiset, 30 088, Ruotsin kansalaiset, 7 759, Somalian kansalaiset, 5 590, Viron kansalaiset, 5 291, ja Irakin kansalaiset, 4 152. Kaksoiskansalaisuusryhmistä määrällisesti eniten kasvoi Venäjän kansalaisten määrä, 2 632:lla, verrattuna edelliseen vuoteen. Suhteellisesti eniten suureni kuitenkin Somalian kansalaisten määrä, 20 prosenttia.

  • Lähde Tilastokeskus

Lue myös: Suomen passi on vakoilijan varuste – Supo on paljastanut suomalaisia valehenkilöitä

Kommentoi Facebookissa