Suomen susikanta on siirtynyt itäosista länteen – susien määrä on Pohjanmaalla jopa kaksinkertaistunut

Sudet ovat liikkuneet aika ajoin pelottomasti ihmisten pihamailla.

Sudet ovat liikkuneet aika ajoin pelottomasti jopa ihmisten pihamailla. (Kuva Fotolia)

Susien ravintotilanne on läntisessä Suomessa oleellisesti parempi kuin itäisessä Suomessa.

SUSIKANTA Luonnovarakeskuksen uusimman kanta-arvion mukaan maaliskuussa 2018 Suomessa oli yhteensä 20 susilaumaa. Vastaava luku vuosi sitten oli 14. Lisäksi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja, niin sanottuja rajalaumoja oli viisi.

Susikannan painopiste on siirtynyt itäisestä Suomesta läntiseen Suomeen, jossa maaliskuussa oli noin 70 prosenttia Suomen susista. Susien määrän kasvua läntisessä Suomessa selittävät useat tekijät. Useimmat läntiseen Suomeen asettuneet susiparit ovat saaneet pentuja keväällä 2017. Myös susien ravintotilanne on läntisessä Suomessa oleellisesti parempi kuin itäisessä Suomessa. Itäisen Suomen susimäärän vähenemisen syitä ei tiedetä.

Läntisellä kannanhoitoalueella oli maaliskuussa 2018 susilaumoja 16. Susien kokonaismäärä oli yhteensä 108–122, kun se vuotta aikaisemmin oli 70–80. Alueen susimäärä on kasvanut edellisestä arviosta noin kolmanneksella. Suurin muutos on Pohjanmaalla, jossa susien määrä on kaksinkertaistunut.

Itäisellä kannanhoitoalueella oli yhteensä 9 laumaa, joista 5 asusti valtakunnan rajan molemmin puolin. Alueen kokonaissusimäärä oli 52–57, kun se vuotta aiemmin oli 75–90. Poronhoitoalueella liikkui ainoastaan muutama yksittäinen susi.

Suomen susikannan kokonaismäärä on 165–190 sutta, vajaa kymmenys enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrään on laskettu puolet itärajan molemmin puolin sijoittuvilla reviireillä elävistä susista kuten aiemmissakin kanta-arvioissa on tehty. Kun myös rajareviireillä elävät sudet lasketaan Suomen susikantaan, susien kokonaismääräksi saadaan 180–205 sutta.

Maaliskuun susikanta edustaa metsästyskauden jälkeistä tilannetta, jolloin susien määrä on alhaisin. Kesällä susien lukumäärä on olennaisesti suurempi kuin maaliskuussa, sillä suden pennut syntyvät huhti-toukokuussa. Ensimmäistä kertaa pentuja saava naaras synnyttää keskimäärin 3,7 pentua; vanhemmat naaraat yleensä hiukan enemmän.

Suden kanta-arvio annetaan maaliskuun tilanteen pohjalta, koska silloin on kattavimmat aineistot arvion tekemiseen. Muun muassa lumipeitteen ansiosta saadaan runsaasti jälkihavaintoja ja uloste- ja virtsanäytteitä DNA-analyyseihin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää tärkeänä, että susien esiintymisalueilla asuvien, yrittävien ja harrastavien näkemykset otetaan huomioon uutta metsästysasetusta valmisteltaessa ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä. Hän sanoo odottavansa mielenkiinnolla Lukessa syksyllä valmistuvaa uutta laskentamallia ja siihen perustuvaa arviota susikannan kehityksestä.

Ministeriö esittää lisäksi, että susien määrää arvioitaessa käytettäisiin jatkossa mieluummin susilaumojen ja -parien määrää kuin yksilöiden lukumäärää. Näin toimitaan esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa vuotuisten kanta-arvioiden vertailukelpoisuuden lisäämiseksi.

Lue myös: Susia merkitään GPS-pannalla kannan koon arviointia varten – paikannustiedot näkyvät netissä

Kommentoi Facebookissa