Suomen valtio pyysi anteeksi lapsen oikeuksien päivänä

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keväällä tutkimuksen huostaan otettujen lasten kokemista epäkohdista ja väkivallasta. (Kuva Fotolia)

Kaikissa lastensuojelun sijaishuollon eri muodoissa tapahtui kaltoin kohtelua.

LAPSET Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti Finlandia-talossa Lapsen oikeuksien päivänä tilaisuuden, jossa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti valtiollisen anteeksipyynnön henkilöille, jotka ovat kokeneet epäkohtia tai väkivaltaa lastensuojelun sijaishuollossa.

– Hiljaisuus on liian usein totuuden vastakohta. Pitkä hiljaisuuden aika on ohi. Yhteiskunta on epäonnistunut, Rehula totesi puheenvuorossaan.

Lastensuojelun laitosten ja sijaisperheiden vastuulla on varmistaa sijoitetulle lapselle hyvä ja turvallinen lapsuus. Tiedossa on, että aina tehtävä ei ole toteutunut tavoitellulla tavalla.

– Yhteiskuntana me kannamme vastuun siitä, mitä teille on tapahtunut. Perhe- ja peruspalveluministerinä Suomen valtion ja yhteiskunnan puolesta, kaikille lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille, syvä ja vilpitön anteeksipyyntö, Rehula sanoi.

Ministeriö julkaisi keväällä haastattelututkimuksen huostaan otettujen lasten kokemista epäkohdista ja väkivallasta ensimmäisen lastensuojelulain aikaan vuosina 1937–1983. Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan kaikissa lastensuojelun sijaishuollon eri muodoissa tapahtui kaltoin kohtelua.

– Yhteiskuntana me kannamme vastuun siitä, mitä teille on tapahtunut, ministeri Juha Rehula tunnusti.
– Yhteiskuntana me kannamme vastuun siitä, mitä teille on tapahtunut, ministeri Juha Rehula tunnusti.

– Menneisyyden tapahtumat ovat aina sidoksissa aikaansa, mutta se ei voi tarkoittaa, että ne pyyhittäisiin pois. Olette kokeneet nöyryyttämistä, alistamista, pilkkaamista, Rehula sanoi.

Lapsen oikeuksien päivän tilaisuudessa keskusteltiin avoimesti lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisista, jotta niistä voitaisiin ottaa oppia. Tavoitteena on, että lastensuojelu onnistuisi jatkossa antamaan sijoitetuille lapsille hyvän ja turvallisen lapsuuden.

Päivän aikana kuultiin myös asiantuntijoiden puheenvuoroja lastensuojelusta ja millä suunnitelmilla lastensuojelua jatkossa kehitetään.

Tilaisuuteen oli kutsuttu lastensuojelulain nojalla huostaan otettuja henkilöitä, jotka ovat vuosien 1937–1983 aikana kokeneet sijaishuollossa jopa suoranaista väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Vuonna 1937 huostaanotettuna oli 32 352 lasta, vastaava luku vuonna 1983 oli 8 537.

Rehula kiitti puheessaan rohkeudesta kaikkia niitä, jotka ovat antaneet nyt äänen tapahtuneelle kertomalla omat kokemuksensa lastensuojelusta.

– Meidän täytyy varmistaa, ettei näin käy enää koskaan.

Ministeri Rehulan esittämä valtiovallan anteeksipyyntö koskee Jyväskylän yliopiston tutkimukseen haastateltujen lisäksi kaikkia muitakin lastensuojelussa kaltoin kohdeltuja.

Kommentoi Facebookissa