Suomessa on MS-potilaita arvioitua enemmän – todennäköisesti yli 9000

MS-tauti voi aiheuttaa myös kävelykyvyn menettämisen, mutta suurin osa potilaista säilyttää liikuntakykynsä.

MS-tauti voi aiheuttaa myös kävelykyvyn menettämisen, mutta suurin osa potilaista säilyttää liikuntakykynsä. (Kuva Fotolia)

Vuosittain MS-tautiin sairastuu noin 500 suomalaista.

TERVEYS Suomessa on aiemmin arvioitua enemmän MS-tautia sairastavia henkilöitä.  Uusimpien tietojen mukaan MS-diagnoosi on yli 9 000 suomalaisella, kun vakiintunut arvio sairastavien määrästä on ollut noin 7 000.

Sairaanhoitopiirit ovat vuodesta 2014 alkaen ottaneet vaiheittain käyttöön MS-taudin hoidonseurantajärjestelmän, johon siirretään MS-potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot. Järjestelmään on tähän mennessä kirjattu yli 8 100 MS-diagnoosia viidestä yliopistosairaalasta ja viidestä keskussairaalasta.

Kun huomioidaan väestömäärään perustuvat oletetut potilasmäärät sairaaloista, joiden tietoja ei ole vielä siirretty rekisteriin, Suomessa on todennäköisesti yli 9 000 MS-potilasta. Vuosittain MS-tautiin sairastuu noin 500 suomalaista.

Väkilukuun suhteutettuna uusi arvio MS-tautia sairastavien määrästä Suomessa on samansuuntainen Ruotsin ja Norjan kanssa. Ruotsissa MS-rekisteri on käytössä kaikissa sairaaloissa ja sinne on viety noin 18 000 ruotsalaisen MS-tautia sairastavan tiedot. Ruotsin väkiluku on 10 miljoonaa. Norjassa on noin 10 000 MS-tautia sairastavaa 5,2 miljoonan väestössä.

MS-taudin diagnostiikka ja hoito ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet muun muassa magneettikuvauksen yleistymisen ja lääkehoitojen tehostumisen myötä.  Diagnooseja on tehty aiempaa tehokkaammin. Uusi arvio potilasmäärästä perustuu kuitenkin valtakunnallisen MS-rekisterin syntymiseen ja MS-taudin parantuneeseen ennusteeseen, eikä taudin ilmaantuvuuden voimakkaaseen kasvuun.

  • Maailman MS-päivää vietetään 31.5.2017

Kommentoi Facebookissa