Suomessa vakoojia on päätynyt jopa kansanedustajiksi, ulkoministeriöön ja tullihallitukseen

Viime vuosina yhteyksiä on pyritty luomaan nuoriin vaikuttajiin, joiden arvioidaan olevan vuosien kuluttua merkittävissä asemissa.

Viime vuosina yhteyksiä on pyritty luomaan nuoriin vaikuttajiin, joiden arvioidaan olevan vuosien kuluttua merkittävissä asemissa. (Kuva Fotolia)

Suojelupoliisi paljastaa, kuinka vieraat valtiot värväävät jatkuvasti vakoojia Suomesta.

VAKOILU Vieraiden valtioiden kiinnostus Suomen päätöksentekoa ja elinkeinoelämää kohtaan on jatkunut aktiivisena ja aggressiivisena. Erityisesti verkkovakoiluhavainnot lisääntyivät viime vuoden aikana. Tiedot selviävät Suojelupoliisin vuoden 2016 vuosikirjasta, joka on julkaistu Suojelupoliisin verkkosivuilla.

– Erilaiset vaikuttamis- ja hybridioperaatiot, informaatiovaikuttaminen ja vakoilu tietoverkoissa ovat avanneet aivan uuden ulottuvuuden, missä ennalta-arvattavaa on yhä vähemmän, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

Tiedustelutoiminta on pitkäjänteistä. Vieraiden valtioiden harjoittaman tiedustelun keskeisimpiin päämääriin kuuluvat Suomen politiikan ennakoiminen ja päätöksiin vaikuttaminen. Viime vuosina yhteyksiä on pyritty luomaan nuoriin vaikuttajiin, joiden arvioidaan olevan vuosien kuluttua merkittävissä asemissa.

– Vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut etsivät jatkuvasti sellaisia henkilöitä, jotka voisivat toimittaa heille salassa pidettäviä tietoja heitä kiinnostavista aiheista.

Tiedonhankintaa kohdistetaan myös kiinnostavissa tehtävissä olevien henkilöiden siviili-identiteetteihin.

– Ihmisten olisi lisäksi hyvä tiedostaa, minkälaista tietoa he julkaisevat esimerkiksi somessa. Työnantaja tai viranomaiset eivät pysty suojaamaan työntekijöitä tässä asiassa, Pelttari sanoo.

Suppeat turvallisuusselvitykset siirtyivät vuoden 2016 alussa paikallispoliisilta Suojelupoliisille, minkä seurauksena Suojelupoliisi teki ennätysmäärän turvallisuusselvityksiä. Selvityksiä tehtiin yhteensä 62 000, joista suppeita oli valtaosa, 44 000.

– Tiedonhankintaa kohdistetaan myös kiinnostavissa tehtävissä olevien henkilöiden siviili-identiteetteihin, Supon päällikkö Antti Pelttari sanoo.
– Tiedonhankintaa kohdistetaan myös kiinnostavissa tehtävissä olevien henkilöiden siviili-identiteetteihin, Supon päällikkö Antti Pelttari sanoo. (Kuva AOP)

Vakoojat eduskunnassa ja ulkoministeriössä

Suomi oli jo ennen sotia varsin vilkas vakoilijoiden tukikohta ja kulkureitti, itärajan ylitse kuljettiin molempiin suuntiin. Tunnetuimpia sodan aikana toimineita vakoilijoita oli kansanedustaja Hella Wuolijoki, Neuvostoliiton sisäministeriön vakooja koodinimellä ”Runoilija”. Se ei kuitenkaan estänyt Wuolijoen nimitystä myöhemmin Yleisradion pääjohtajaksi.

Vieraan valtion hyväksi toimineita paljastui erityisesti silloin, kun rautaesirippu kaatui ja arkistoja avautui. Kun KGB:n ulkomaantiedustelun arkistonhoitaja Vasili Mitrohin loikkasi vuonna 1992 Britanniaan, hän toi mukanaan tuhansia nimiä. Listan tutki Verkkouutisten Juha-Pekka Tikka.

Mitrohinin listan mukaan Neuvostoliiton KGB:lle ryhmään ”agents” listattuina olivat muun muassa kansanedustaja – ja koko uransa puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana toiminut – JaakkoJanLaakso sekä ulkoministeriön palveluksessa olleet TimoTomiOrenius, PirjoMerviMikkonen sekä lisäksi koodinimet ”Altruist”, ”Pavel”, ”Vilma” ja ”Nagma”.

Merkittävissä asemissa puolestaan Itä-Saksan Stasille vakoilleista sittemmin ovat olleet SAK:n viestintäpäällikkö RiittaKatiJuntunen, entinen kansanedustaja PenttiMaxTiusanen sekä nykyinen Itä-Suomen yliopiston historian didaktiikan lehtori, filosofian tohtori JoukoBorisJokisalo.

Silloisen ajan hengen mukaisesti edellä mainitut eivät ole käytännössä saaneet mitään muuta tuomiota kuin moraalisen paheksunnan.

Suomessa suhteessa suuri määrä vakoojia

Ajankohtaisia ilmiöitä koskevat tiedustelukysymykset vaihtelevat, mutta niidenkin taustalla on ulkovaltojen pitkäaikainen kiinnostus Suomea kohtaan. Ei vakoilutoiminta Suomessa ole vuosien aikana mihinkään kadonnut, se on vain ehkä osin muuttanut muotoaan.

Vakoiluun liittyvistä oikeudenkäynneistä aikoinaan suuren julkisuuden sai toimittaja MattsDickDumell, jonka venäläiskontakteille oli esitellyt Jaakko ”Jan” Laakso. Toimittajien juhlista vuonna 1982 kiinniotettu Dumell vetosi toiminnassaan niin sanottuun ”kotiryssä-systeemiin”. Kahdeksan kuukauden tuomion korkein oikeus muutti ehdottomaksi vankeudeksi, eikä presidentti Mauno Koivisto suostunut häntä armahtamaan.

Tiedustelullisesti Suomi kiinnostaa erityisesti Venäjää, mutta myös muita suurvaltoja. Samaan aikaan Dumellin tapauksen kanssa esiin nousi Ranska, joka värväsi avustajikseen yliluutnantti Pertti Riutan sekä tietokirjatoimittaja Heikki Eskelisen.

Isänmaalliset motiivit asekätkentähengessä omanneet miehet saivat tuomion korkeimmassa oikeudessa, Riutta vuoden ja yhdeksän kuukautta, maanpetoksen kiistänyt Eskelinen lievemmän.

Suojelupoliisin ylitarkastaja Tuomas Portaankorvan mukaan Suomessa on maan kokoon suhteutettuna suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä. Sen tarkemmin Suojelupoliisi ei halua vakoilijoiden määrää kommentoida.

Ruotsin turvallispoliisi Säpo on arvioinut, että naapurimaassamme olevista venäläisdiplomaateista joka kolmas on todellisuudessa tiedustelu-upseeri.

Suojelupoliisin tietoon tuli jälleen myös konkreettisia tapauksia ulkomaisten tiedustelupalveluiden pyrkimyksistä hankkia Suomesta salaisia tietolähteitä.
Suojelupoliisin tietoon tuli jälleen myös konkreettisia tapauksia ulkomaisten tiedustelupalveluiden pyrkimyksistä hankkia Suomesta salaisia tietolähteitä. (Kuva Fotolia)

Teollisuusvakoilua ja sotilassalaisuuksia

Tieteellis-tekninen tiedustelu keskittyy huipputekniikkaan ja sen sovelluksiin. Suomessa keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat elektroniikka-, laiva- ja energiateollisuus. Suomalaisyritysten toimintojen ja tietojenhallinnan ulkoistaminen lisää niiden haavoittuvuutta, samoin kuin toimintojen siirtäminen ulkomaille.

Aikoinaan vuonna 1976 Suojelupoliisi otti kiinni Tullihallituksen yliaktuaari OlaviLipmanPihlmanin. Pihlman tunnusti todisteiden edessä, että hänet oli värvätty jo yli 20 vuotta aikaisemmin Neuvostoliiton kaupallisen edustuston virkailijan kotona. Ystävilleen ”iloisista juhlista ja naisseurasta” lupaillut Pihlman kuoli ennenaikaisesti.

Kemiran tietopalvelun päällikkö, maineeltaan Suomen etevin informaatikko Eila Helin lankesi vuonna 1977 klassiseen miespuoliseen ”hunajaloukkuun” ja sai venäläisille toimittamistaan tiedoista vankeutta. Suojelupoliisin historiikin mukaan hänen kontaktinsa, Neuvostoliiton lähetystösihteeri, puolestaan kertoi ”vihdoinkin saaneensa kauan toivomansa siirron Moskovaan”.

1980-luvun lopulla Suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen joutui puuttumaan asioihin, kun KGB yritti rikkoa tietokoneiden vientikieltoja Yhdysvalloista suomalaisyritysten kautta. Tiedustelutapauksia paljastui muun muassa Wärtsilän Turun korjaustelakalla.

Keväällä 2001 Wärtsilän Vaasan tehtailta oli kadonnut piirustuksia ja koneenosia, joita oli toimitettu Ruotsiin. Wärtsilä Technology oli maailman suurin laivanmoottoreiden valmistaja. Tutkintaa suoritti Keskusrikospoliisin lisäksi Suojelupoliisi, salaiseksi julistetussa hovioikeuden käsittelyssä kaksi miestä – vartija ja alihankkija – saivat vakoilusta noin kahden vuoden tuomiot.

Sotilaallisella tiedustelulla vieraat valtiot pyrkivät jatkuvasti selvittämään Suomen sotilaallista valmiutta, yhteiskunnan kriisinsietokykyä sekä maan huoltovarmuutta. Lisäksi tavoitteena on sotilaallisesti hyödynnettävissä olevan teknologian ja osaamisen hankinta omien asevoimien tueksi.

Neuvostoliiton suurlähetystöön Tehtaankadulle käveli aikoinaan kanadalainen, jonka työpaikalla kehitettiin laseriin perustuvaa ohjustorjuntaa ja infrapunatähtäimiä. Ne salaisuudet peitenimeltään ”Sprinter” halusi myydä.

Suojelupoliisi joutui puuttumaan toimintaan

Vuonna 2013 paljastui kaksi suurta ulkoministeriöön kohdistunutta verkkovakoilutapausta, joissa tekijät olivat vieraan vallan palveluksessa. Suomen virallisiin edustajiin ja elinkeinoelämään kohdistuu tiedustelua myös ulkomailla.

Eräiden valtioiden on havaittu kohdistavan tiedustelua Suomen viranomaisiin myös kansainvälisen yhteistyön ohessa. Vieraiden valtioiden Suomea vastaan kohdistama henkilötiedustelu jatkui aktiivisena ja ajoittain aggressiivisena vuonna 2016.

Suojelupoliisi joutui jopa puuttumaan joidenkin tiedustelupalveluiden toimintaan Suomessa. Tietoon tuli jälleen myös konkreettisia tapauksia ulkomaisten tiedustelupalveluiden pyrkimyksistä hankkia Suomesta salaisia tietolähteitä toimittamaan tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.

Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta paljon puhuttu kaksoiskansalaisuus voi muodostua uhaksi, koska vieraat valtiot saattavat kohdella kaksoiskansalaisia vain omina kansalaisinaan.

– Esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia, Antti Pelttari varoitti eduskunnan hallintovaliokuntaa.

Suojelupoliisin tiedossa siis on, että eräiden maiden tiedusteluorganisaatiot käyttävät omaa lainsäädäntöään kaksoiskansalaisia vastaan. Sen avulla ne pyrkivät velvoittamaan kaksoiskansalaiset salaiseen tiedusteluyhteistyöhön sitä valtiota vastaan, jossa henkilö asuu.

Näin värvätään agentti

Agentin värvääminen on prosessi. Tehtävään erityisesti koulutettu tiedusteluasiamies pyrkii usean vaiheen kautta tilanteeseen, jossa lopullinen värväys ja hyödyllisen tiedon toimittaminen voi alkaa.

Agentti on tiedusteluasiamiehen värväämä henkilö, joka toimittaa tälle tietoja tai toimii muulla tavoin tiedusteluasiamiehen toimeksiantojen mukaisesti.

Tiedusteluasiamies tai -virkailija on vieraan valtion tiedustelupalvelun koulutettu työntekijä, jonka tehtävänä on hankkia tiedustelemalla edustamaansa valtiota hyödyttäviä tietoja tai muuten edistää valtionsa tai virastonsa tavoitteita.

  1. Analyysi

Prosessi alkaa analysoimalla ulkomaisen tiedustelupalvelun tiedon tarve.

  1. Kohteen tunnistaminen

Analyysin perusteella selvitetään tiedustelun kohde. Kohteeksi valitaan henkilö, jolla on joko tarvittavat tiedot hallussaan tai pääsy sellaiseen tietoon.

  1. Henkilöselvitys

Tunnistetusta henkilöstä tehdään selvitys. Hänen ominaisuuksiaan, vahvuuksiaan, heikkouksiaan sekä talous- ja perhetilannettaan arvioidaan sen selvittämiseksi, mitkä ovat mahdollisuudet saada hänet työskentelemään vieraan valtion hyväksi.

  1. Kontakti

Mikäli tiedusteluasiamies pitää arvioitua henkilöä sopivana värvättäväksi, häneen otetaan kontakti. Yhteydenotto suunnitellaan useimmiten näyttämään spontaanilta ja tilanteeseen nähden luontevalta. Ensitapaaminen voi tapahtua mm. urheilutapahtumassa, työhön liittyvässä seminaarissa tai kohteen harrastustoiminnan parissa. Sattumalla ei kuitenkaan ole osuutta tapaamiseen, vaan se on aina huolellisesti henkilöstä tehdyn selvityksen perusteella suunniteltu ja käsikirjoitettu.

  1. Ystävyys

Ensimmäisen kontaktin onnistuttua tiedusteluasiamies ryhtyy kehittämään suhdettaan kohdehenkilöön. Tässä vaiheessa pyritään luomaan ystävyyssuhde, jonka puitteissa kohdetta totutetaan harmittomiin ja laillisiin palveluksiin, kuten avoimen tiedon luovuttamiseen tiedusteluasiamiehelle. Kohteelle annetaan usein tässä vaiheessa erilaisia lahjoja ja vastapalveluksia. Ystävyysvaihe voi kestää useita vuosia, joiden aikana kohteen varautuneisuus useimmiten laskee ja poistuu lopulta kokonaan.

  1. Värväys

Viimeisessä vaiheessa tiedusteluasiamies asettaa kohdehenkilön tilanteeseen, jossa tältä edellytetään salassa pidettävän tai arkaluontoisen tiedon luovuttamista. Tämä vaihe on usein prosessin vaikein molemmille osapuolille. Luovutettuaan pyydetyt salassa pidettävät tiedot kohdehenkilöstä on tullut vieraan valtion tiedustelupalvelun agentti.

Lähde Suojelupoliisin vuosikirja 2016

Kommentoi Facebookissa