Susilaumasta löydettiin neljä koirasutta – uusia DNA-näytteitä analysoitiin

Luonnonvarakeskus analysoi osana vuosittaista kanta-arvion laadintaa susien DNA-näytteet myös mahdollisten risteymien osalta. (Kuvituskuva Fotolia)

Ylämaan koirasusia sisältävässä laumassa oli havaittu aikaisemmin kaksi koirasutta.

KOIRASUDET Luonnonvarakeskuksen tammikuussa 2023 tekemien DNA-analyysien perusteella Lappeenrannan Ylämaan laumassa on ainakin neljä koirasutta. Tulos pohjautuu marras-joulukuussa 2022 Ylämaalta kerättyihin uloste- ja karvanäytteisiin.

Näytteitä oli yhteensä viisi, ja kaikista saatiin onnistunut tulos. Tulosten perusteella laumasta tavattiin neljä koirasusiyksilöä.

– Luonnonvarakeskus analysoi Ylämaalta kerätyt näytteet riistahallinnon pyynnöstä pika-aikataulussa, jotta lauman tämänhetkisestä tilanteesta saataisiin selvyys, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta.

Aikaisempien, helmikuussa 2022 kerättyjen DNA-näytteiden perusteella Ylämaan laumassa tunnistettiin kaksi koirasutta. Vertailu helmikuussa 2022 ja marras-joulukuussa 2022 kerättyjen näytteiden välillä on vielä kesken.

Koirasusi on vieraslajilaissa määritetty haitalliseksi vieraslajiksi. Luonnossa havaittu ja DNA:n perusteella todennettu risteymäyksilö tulee poistaa luonnosta Suomen riistakeskuksen päätöksellä. Vieraslajilain mukaan haitallisen vieraslajin poistamiseksi luonnosta ei tarvitse soveltaa metsästyslain säännöksiä.

Kansallisesti haitallista vieraslajia, kuten koirasutta, ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Lue myös: Susikannan DNA-seurannassa tunnistettu kaksi koirasutta – lauma liikkuu pääosin Venäjän puolella

Kommentoi Facebookissa