Syökää perunaa ja viljaa, niitä riittää vientiinkin!

Viime syksynä perunaa nostettiin saman verran kuin noin sata vuotta sitten eli lähes 600 miljoonaa kiloa.

Viime syksynä perunaa nostettiin saman verran kuin noin sata vuotta sitten eli lähes 600 miljoonaa kiloa. (Kuva Fotolia)

Viime syksyn 3,6 miljardin kilon viljasadosta viedään ulkomaille 500 miljoonaa kiloa.

MAANVILJELY Luonnonvarakeskuksen uusin peltokasvitilasto on jatkumo satavuotisen peltokasvituotannon tilastoinnissa. Ohraa puitiin syksyllä 1,6 miljardia kiloa. Määrä on pysynyt samana viimeisen neljän vuosikymmenen ajan, mutta se on kymmenkertainen sata vuotta sitten korjattuun satoon nähden.  Ohra käytetään lähes täysin kotieläinten rehuksi, lukuun ottamatta mallasohraa.

Kauraa puitiin viljoista toiseksi eniten eli noin miljardi kiloa. Kaurasato on pysynyt samalla tasolla jo noin viisikymmentä vuotta.  Kaurasadosta on viime vuosien aikana keskimäärin 80 miljoonaa kiloa käytetty ruoaksi, lähes 600 miljoonaa kiloa rehuksi ja 350 miljoonaa kiloa viety.

Reilun 800 miljoonan kilon vehnäsadosta elintarviketeollisuus käyttää ruoanvalmistukseen 250 miljoonaa kiloa ja noin 430 miljoonaa kiloa käytetään maatiloilla rehuna.  Viime syksyn vehnäsadosta arviolta 100 miljoonaa kiloa viedään ulkomaille. Vehnäsato nousi vasta 2000-luvulla nykyiseen tasoonsa.

Ruis on ainoa vilja, jonka tuotanto ei riitä kotimaiseen käyttöön. Viime syksyn noin 87 miljoonan kilon sato jää laskennallisesti noin 10 miljoonaa kiloa alle vuosittaisen käytön.

Viime syksynä perunaa nostettiin saman verran kuin noin sata vuotta sitten eli lähes 600 miljoonaa kiloa. Korkeimmillaan perunasato oli 1950-luvulla. Huippusato saavutettiin sotien jälkeen vuonna 1948, jolloin se oli kaksi miljardia kiloa. Nykyinen tuotanto on melko tasapainossa kulutuksemme kanssa.

Luonnonvarakeskuksen Tilastopalveluiden jokasyksyiseen satotutkimukseen antoi tietonsa jälleen yli 95 prosenttia kaikista tilastokyselyyn kuuluvista tiloista. Vuonna 2016 satotiedot kysyttiin noin 6 000 tavanomaista ja 600 luomutuotantoa harjoittavalta tilalta.

Otantatutkimuksen perusteella laskettiin kaikkien Suomen noin 50 000 maatilan satotiedot myös alueittain tärkeimpien peltokasvien osalta. Lisäksi viljan satomääriin on yhdistetty Eviran kasvianalytiikkayksikön tulokset viljasadon laadusta.

Kommentoi Facebookissa