Syöpään sairastui vuodessa 33 000 suomalaista – mutta yhä useampi myös selviää siitä

Mammografialla pyritään etsimään mahdollisia rintasyöpätapauksia.

Mammografialla pyritään etsimään mahdollisia rintasyöpätapauksia. (Kuva Fotolia)

Sairastumisen voimakas kasvu johtuu siitä, että väestö vanhenee.

TERVEYS Suomen syöpärekisterin vastavalmistuneista vuoden 2015 tilastoista näkyy, että kaiken kaikkiaan syöpään sairastui liki 33 000 suomalaista vuonna 2015. Naisia ja miehiä sairastui lähes yhtä paljon.

Vuonna 2015 jo yli 5 100 naisella diagnosoitiin uusi rintasyöpä, joka tekee siitä yleisimmän syövän Suomessa. Miesten yleisimpään syöpään, eli eturauhasen syöpään, sairastui reilut 4 800 miestä.

Syöpään sairastumisen voimakas kasvu johtuu siitä, että väestö vanhenee ja yhä useampi suomalainen on eläkeikäinen. Syöpään sairastumisen riski kasvaa iän myötä. Kun suomalaiset elävät yhä pidempään, eivätkä niin usein kuole sydän- ja verisuonitauteihin, yhä useampi sairastuu syöpään.

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää siitä. Tuoreimmalla tilastojaksolla vuosina 2013–2015 seuratuista miehistä oli elossa 67 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta. Edeltävällä vuosijaksolla vuosina 2010–2012 miehistä 64 prosenttia ja naisista 66 prosenttia oli elossa viiden vuoden kuluttua sairastumisesta. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja, siinä missä eturauhasen syöpään sairastuneista miehistä 94 prosenttia on elossa viiden vuoden päästä sairastumisesta, keuhkosyöpään sairastuneista vastaava luku on 11 prosenttia. Keuhkosyöpä onkin miesten tappavin syöpä. Vaikka rintasyöpään sairastuneista naisista viiden vuoden päästä elossa on lähes 91 prosenttia sairastuneista, on se silti naisten tappavin syöpä, koska sairastuneita on niin paljon.

Kaikkein nopeimmin yleistyvä syöpä on ihomelanooma, johon sairastuneiden määrät kasvavat nopeasti. Vuonna 2015 sairastui jo 820 miestä ja 700 naista, kun vuonna 2003 sairastui 370 miestä ja 360 naista. Vuodesta 2003 miehillä syöpäriskin keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 4,6 prosenttia ja naisilla 5,1 prosenttia. Tärkein melanooman riskitekijä on UV-säteily. Riittävällä suojautumisella voitaisiin ehkäistä 95 prosenttia melanoomatapauksista.

Suolistosyövät ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä selvästi molemmilla sukupuolilla. Paksusuolensyöpä yleistyy edelleen, mutta peräsuolen syöpä on harvinaistumassa. Miehiä sairastui suolistosyöpiin yhteensä noin 1 600 ja naisia noin 1 400.

Suolistosyövän yleistymisen syynä on länsimainen elämäntapa, jossa liikutaan liian vähän, ravinto sisältää liian vähän kuituja, kasviksia sekä hedelmiä ja liikaa eläinrasvoja ja punaista lihaa. Alkoholin käyttö, tupakointi ja ylipaino ovat myös tunnettuja suolistosyövän riskitekijöitä.

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluva Suomen Syöpärekisteri ylläpitää valtakunnallista rekisteriä kaikista Suomen syöpätapauksista. Se on myös syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka tekee tiivistä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kommentoi Facebookissa