Taiteen edistämiskeskus jakoi 304 taiteilija-apurahaa – mukana Juho Kuosmanen, Verneri Pohjola ja Jonna Tervomaa

Muun muassa Kimmo Pohjonen sai taidetoimikunnan myöntämän viisivuotisen apurahan.

Muun muassa Kimmo Pohjonen sai taidetoimikunnan myöntämän viisivuotisen apurahan. (Kuva Kalle Björklid)

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa.

APURAHAT Taidetoimikunnat ovat jakaneet 304 taiteilija-apurahaa. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille. Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Apurahat alkavat vuoden 2019 alusta.

Taiteilija-apurahan saajista yli puolet on naisia, kuten myös hakijoista. Naisten osuus on suurin muotoilun alalla, lähes 90 prosenttia. Tanssitaiteessa, esitys- ja performanssitaiteessa sekä taidejournalismissa noin kaksi kolmasosaa apurahan saajista on naisia.

Musiikin kaikista taiteilija-apurahoista lähes puolet jaettiin naisille. Heidän osuutensa hakijoista oli runsas kolmannes. Naismuusikot ja -säveltäjät hakivat enimmäkseen lyhempiä apurahoja. Vain viidennes viisivuotisten hakemuksista tuli naisilta, ja näiden apurahojen saajista kaikki ovat miehiä.

Taiteilija-apurahoista tulee vähintään 30 apurahavuotta myöntää nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille. Tänä vuonna nuoria, alle 35-vuotiaita apurahan saajia on 49.

Taiteilija-apurahan saaneista suuren yleisön tuntemista nimistä voidaan mainita muun muassa elokuvataiteen viisivuotisen apurahan saaneet Hymyilevän miehen ohjannut Juho Kuosmanen ja lukuisia viihteellisiä tv-sarjoja käsikirjoittanut Melli Maikkula. Kirjailijoista viisivuotisen apurahan saivat esimerkiksi Runeberg-palkittu Marjo Niemi sekä myös palkintoja kerännyt Markku Pääskynen.

Musiikintekijöistä esimerkiksi Verneri Pohjola ja Kimmo Pohjonen saivat viisivuotisen apurahan, kolmivuotinen myönnettiin muun muassa Severi Pyysalolle ja Jonna Tervomaalle, yksivuotisesta nauttivat niin Kerkko Koskinen, Tuomo Prättälä kuin Emma Salokoski.

Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Vaikeinta apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa ja monitaiteessa, joissa apurahoja riitti alle 10 prosentille hakijoista. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa lähes joka toinen hakija sai apurahan.

Hakemuksia tuli yhteensä lähes 2 700. Määrä kasvoi edellisvuodesta viidellä prosentilla. Taiteen edistämiskeskus Taike päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken, mutta jokainen valtion taidetoimikunta jakaa oman taiteenalansa apurahat.

Toimikuntien jäsenet ovat taiteenalansa ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Tänä vuonna vertaisarviointiin osallistui kaikkiaan noin 70 asiantuntijaa. Jäsenet vaihtuvat kahden vuoden välein.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun.

Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Lue myös: Talvilajeihin tukea lähes miljoona euroa – veroton apuraha Kristalle, Iivolle ja Naisleijonien pronssimitalisteille

Kommentoi Facebookissa