Talouden korkeasuhdanne on taittumassa – Suomen talous kasvaa 1,5 prosenttia ensi vuonna

Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja.

Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja. (Kuva Fotolia)

Valtiovarainministeriö julkaisi kasvun hidastumista ennustavan taloudellisen katsauksensa.

TALOUS Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2018. Kasvu hidastuu edellisvuodesta mutta on edelleen nopeaa. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointiodotuksissa.

Vuonna 2019 talouskasvun odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Suomen talous kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2020 ja 1,1 prosenttia vuonna 2021. Keskipitkällä aikavälillä kasvu jää alle prosenttiin, mikä on potentiaalisen tuotannon kasvua hitaampaa.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät.

– Talouden huippusuhdanne on taittunut ja kasvu on palautumassa lähemmäs normaalia vauhtia. Kestääkseen kasvavat menopaineet julkisen talouden rahoitus kaipaisi lisää työllisyyttä ja kasvua. Talouden voimavarat pitää saada tehokkaampaan käyttöön, toteaa osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.

Suomen viennin kasvu hidastuu ja investointihalukkuus vähenee, kun maailmantalouden kasvu hidastuu ja kansainvälisen kaupan esteet lisääntyvät. Investointien kasvua hidastaa myös asuntoinvestointien väheneminen, kun niiden taso palautuu lähemmäs normaalia. Suuret investointihankkeet kuitenkin korvaavat maailmantalouden heikentyvien näkymien alentamia investointeja ennustejakson loppua kohden.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua. Työllisyysaste nousee valtiovarainministeriön mukaan 73,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin vuonna 2021.

Euroalueen näkymät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana. Erityisesti teollisuuden luottamus talouskehitykseen on laskenut. Yhdysvaltojen talous on vahvassa vireessä, mutta talouskasvu hidastuu ennustekaudella lähemmäksi potentiaalista kasvua.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkista taloutta. Vielä muutama vuosi sitten reilusti alijäämäinen julkinen talous on vuosikymmenen vaihteessa tasapainon tuntumassa. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina.

Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja kuluneella vaalikaudella tehdyt vuosittaiset sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja.

Lue myös: Talouskasvu hidastuu huippuvauhdista – työllisyys on noussut kuitenkin ennätyslukemiin

Kommentoi Facebookissa