Talousennustajat asetettiin paremmuusjärjestykseen – virheet reippaasti keskimääräistä suurempia

Talousennustajat aliarvioivat kauttaaltaan vuoden 2017 kiihtyvän talouskasvun.

Talousennustajat aliarvioivat kauttaaltaan vuoden 2017 kiihtyvän talouskasvun. (Kuva Fotolia)

Parhaiten BKT:n kehityksen ennakoinut OP Ryhmä voitti vuosittain jaetun palkinnon.

TALOUS Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu asetti talousennustajat paremmuusjärjestykseen jo 21. kerran. Vuoden 2017 tarkimman talousennustajan palkinnon sai OP Ryhmä Taloustutkijoiden XXXV kesäseminaarissa Jyväskylässä.  Edellisen kerran OP Ryhmä on voittanut kilpailun vuoden 2000 talousennusteista.

Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden osumatarkkuutta vuoden 2017 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, Pellervon taloustutkimus, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, OP Ryhmä, Nordea, Aktia, Danske Bank ja Handelsbanken.

Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen muun muassa talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista ja kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli 9 kolmelta eri ennusteajankohdalta, vuoden 2016 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2017 keväältä.

Suomen talouskasvu on ollut positiivista kolme peräkkäistä vuotta. Talouskasvu kiihtyi edelleen vuonna 2017, mitä talousennustajat eivät osanneet arvioida. Ennustajien keskimääräinen ennuste vuoden 2017 talouskasvuksi oli 1,3 prosenttia, talouskasvun ollessa 2,6 prosenttia, ja näin ennustevirhe oli reippaasti keskimääräistä ennustevirhettä suurempaa.

– Talousennustajat aliarvioivat kauttaaltaan vuoden 2017 kiihtyvän talouskasvun, toteaa professori Kari Heimonen.

– Viimeisimmätkin ennusteet aliarvioivat säännönmukaisesti viennin ja investointien myönteisen kasvun. Suomen kehitys yllätti myös kansainväliset ennustelaitokset (OECD ja Euroopan Komissio), joiden Suomen talouden ennusteet olivat vuoden 2017 osalta epätarkempia kuin vuosiin. Jälleen kerran voidaankin todeta, että tarkin ennuste Suomen taloudelle tehdään Suomessa.

Suurimmat virheet BKT:n ennustamisessa aiheutuivat viennin (5 prosenttiyksikköä, 1,9 mrd. e), investointien (2,55 prosenttiyksikköä 1,18 mrd. e) ja yksityisen kulutuksen aliarvioinnista (0,7 prosenttiyksikköä, 0,8 mrd. e). Myös työttömyyden lasku aliarvioitiin niukasti. Kiihtyvä inflaatiokehitys yliarviointiin 0,33 prosenttiyksikköä yli todellisen inflaation, joka oli 0,7 prosenttia.

Talouden taantuman jälkeen erityisesti yksityinen kulutus oli ylläpitänyt talouskasvua. Vuoden 2017 kiihtyvää talouskasvua siivittivät viennin ja investointien reipas lisääntyminen. Yksityisen kulutuksen kasvu tuki myös edelleen kasvua.

– Yleensä parhaiten BKT:n kehityksen ennakoinut talousennustaja onnistuu parhaiten koko kilpailussa, näin tapahtui jälleen tänäkin vuonna. OP Ryhmä oli tarkin myös vaihtotaseen ja yksityisen kulutuksen ennustamisessa, professori Heimonen kertoo.

Vuodesta 1997 pidetyn ennustekilpailun on voittanut neljästi Suomen Pankki ja Nordea. Pellervon taloustutkimuksella, Danske Bankilla ja OP Ryhmällä on nyt kolme voittoa. Kahdesti talousennustajapalkinnon ovat saaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja valtiovarainministeriö.

Lue myös: Talous kääntyi kasvuun tuurilla – ei hallituksen päätöksillä

Kommentoi Facebookissa