Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä – mutta vettä kannattaa aina hiukan juoksuttaa hanasta

Juotavaksi tai ruoanlaittoon käytettävää vettä kannattaa laskea hanasta, kunnes kylmän veden lämpötila tasaantuu.

Juotavaksi tai ruoanlaittoon käytettävää vettä kannattaa laskea hanasta, kunnes kylmän veden lämpötila tasaantuu. (Kuva Fotolia)

Veden juoksutus parantaa vähällä käytöllä olevan hanan veden laatua.

TALOUSVESI Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää sille asetetut vaatimukset hyvin. Jopa 99,99 prosenttia talousvesitutkimuksen tuloksista täytti talousveden laadulle asetetut terveydelliset vaatimukset ja 99,64 prosenttia tavoitteen mukaiset arvot.

Tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan vuonna 2018. Valvonnan yhteydessä talousveden laatua on tutkittu 115 500 tutkimuksella.

Niissä tapauksissa kun veden laadussa oli poikkeama, syynä olivat usein kiinteistön vesiputkistoihin ja hanojen käyttöön liittyvät seikat. Näitä kiinteistön vesijärjestelmiin liitettyjä poikkeamia olivat tavallisimmin veden kohonnut lämpötila, normaalitilannetta suurempi mikrobimäärä ja veden laadulle asetetun tavoitetason ylittänyt rautapitoisuus.

Veden laadun poikkeamat liittyivät useimmin veden vähäiseen käyttöön, jolloin vesi seisoo pitkään kiinteistön putkistoissa tai hanaosissa. Yksittäistapauksissa vähällä käytöllä olleista kiinteistöjen vesijärjestelmistä todettiin myös liian suuria pitoisuuksia nikkeliä, kuparia ja lyijyä. Veden laatua voitiin parantaa juoksuttamalla vettä.

– Vettä kannattaa aina hiukan juoksuttaa hanasta ennen kuin sitä ottaa juotavaksi tai muuhun talousvesikäyttöön. Tämä korostuu silloin, jos tietää, että hana on ollut pitkään vähällä käytöllä. Kylmän hanaveden kuuluu olla raikasta ja aistinvaraiselta laadultaan hyvää, THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus sanoo.

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen tai elintarvikealan käyttöön. Tutkimuksessa oli mukana 153 suurinta vedenjakelualuetta, joilla oli yhteensä 4,5 miljoonaa veden käyttäjää.

Talousveden laadun raportointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetukseen, ja THL teki sen yhteistyössä aluehallintovirastojen, Valviran ja STM:n kanssa. THL vastaa EU:n juomavesidirektiiviin liittyvästä raportoinnista ja antaa asiantuntija-apua vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä.

Lue myös: Suomalainen talousvesi on laadultaan erinomaista – yli 99,99 prosenttia täyttää laatuvaatimukset

Kommentoi Facebookissa