Talvivaaran Pekka Perä sai ehdollista vankeutta – syynä törkeä ympäristön turmeleminen

Hovioikeus korotti Pekka Perän tuomiota selvästi, sillä Kainuun käräjäoikeus oli tuominnut hänet ainoastaan sakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta.

Hovioikeus korotti Pekka Perän tuomiota selvästi, sillä käräjäoikeus oli tuominnut hänet ainoastaan sakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta. (Kuva AOP)

Konkurssipesälle määrättiin hovioikeudessa puolen miljoonan euron yhteisösakko.

TALVIVAARA Rovaniemen hovioikeus on tuominnut Talvivaaran kaivoksen perustajan ja konkurssiin menneen Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtajan Pekka Perän kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Hovioikeus korotti Perän tuomiota selvästi, sillä Kainuun käräjäoikeus oli tuominnut hänet ainoastaan sakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta.

Talvivaara Sotkamon entinen toimitusjohtaja Harri Natunen tuomittiin ympäristön turmelemisesta 100 päiväsakkoon ja yhtiön entinen tuotantojohtaja Lassi Lammassaari samasta syystä 60 päiväsakkoon. Syytteessä olleen osastopäällikön syyte hylättiin.

Syytteet koskivat epäiltyjä laiminlyöntejä muun muassa suunnittelussa, lupamenettelyissä sekä kipsisakka-altaissa. Altaissa on ollut useita vuotoja ja kysymys on ollut siitä, syntyivätkö ympäristövahingot olosuhteiden pakosta vai tahallisuudesta ja johdon huolimattomuudesta.

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton. Päivän Lehti kirjoitti tutkimuksesta tässä.

Talvivaara Sotkamo määrättiin maksamaan 500 000 euron suuruinen yhteisösakko, mutta yhtiö on mennyt konkurssiin. Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät konkurssipesältä.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puolestaan muutti 28.11.2017 nimensä Ahtium Oyj:ksi. Ahtiumia koskeva 6.3.2018 annettu Espoon käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta on myös lainvoimainen. Päivän Lehti kirjoitti konkurssista muun muassa tässä.

Kommentoi Facebookissa