Entisen Talvivaaran kaivososakeyhtiön konkurssi vahvistettiin – kassa tyhjeni miljoonien palkkakuluilla

Nykyisen Terrafamen tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi.

Nykyisen Terrafamen tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi. (Kuva Terrafame)

Konkurssipesän pesänhoitaja ilmoittaa, että Ahtiumin konkurssiin asettamispäätös on nyt lainvoimainen.

TALVIVAARA Ahtium Oyj:tä koskeva, 6.3.2018 annettu Espoon käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta on tänään tullut lainvoimaiseksi. Konkurssipesän pesänhoitaja kertoo, että yhtiö tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämältä pörssilistalta arviolta 15.3.2018. Kaupankäynti yhtiön osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj muutti nimensä Ahtium Oyj:ksi 28.11.2017. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on valtio Solidium Oy:n kautta, omistusosuus on 7,60 prosenttia. Solidiumin taseessa Talvivaaran omistus kirjattiin arvottomaksi jo vuoden 2014 lopussa.

Konkurssissa myös noin 80 000 piensijoittajan sijoitukset muuttuivat arvottomiksi. Jos henkilöllä on muita pääomatuloja, hän voi vähentää syntynyttä luovutustappiota noin 30 prosentin edestä.

Päivän Lehti on kertonut tilinpäätöstietoihin perustuen, että Ahtiumin liiketoiminnan tuotot olivat vuonna 2017 vain reilut 33 000 euroa, mutta henkilöstökulut peräti 1,9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Pekka Perän kuukausipalkaksi on uutisoitu noin 25 000 euroa. Kun yhtiö rahoitti toimintaansa kassavaroillaan, onkin kritisoitu yrittikö yhtiö tosissaan etsiä jatkoa toiminnalleen, vai tyhjennettiinkö kassa vain palkkakuluilla.

Toimitusjohtaja Pekka Perä sekä johtoryhmän jäseniä on esiintynyt usein julkisuudessa erilaisten oikeuskäsittelyiden yhteydessä, nyt edessä on yhtiön konkurssi.
Toimitusjohtaja Pekka Perä sekä johtoryhmän jäseniä on esiintynyt usein julkisuudessa erilaisten oikeuskäsittelyiden yhteydessä, nyt kyseessä on yhtiön konkurssi. (Kuva AOP)

Rahaa ei kuitenkaan riittänyt ympäristövahinkojen korjaamiseen. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton. Valtio ei korvaa mitään vahinkoja yksityisille kärsijöille.

Kaivostoimintaa nykyisin harjoittava Terrafame Oy ei ole myöskään suostunut korvauksiin. Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät konkurssipesältä. Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka omistaa 77,1 prosenttia Terrafame Oy:stä.

Terrafame Oy:n toinen suuri omistaja on monikansallinen raaka-aineiden välittäjä Trafigura-konserni. Muun muassa öljyä, mineraaleja ja metalleja myyvän Trafiguran historia ympäristöasioissa on myös surullista luettavaa.

Kommentoi Facebookissa