Entinen Talvivaara hakeutuu konkurssiin – varat katosivat, ympäristövahingot jäivät

Toimitusjohtaja Pekka Perä sekä johtoryhmän jäseniä on esiintynyt usein julkisuudessa erilaisten oikeuskäsittelyiden yhteydessä, nyt edessä on yhtiön konkurssi.

Toimitusjohtaja Pekka Perä sekä johtoryhmän jäseniä on esiintynyt usein julkisuudessa erilaisten oikeuskäsittelyiden yhteydessä, nyt edessä on yhtiön konkurssi. (Kuva AOP)

Nykyiseltä nimeltään Ahtiumin liiketoimintahankkeita ja rahoitusta koskevat neuvottelut on lopetettu.

TALVIVAARA Ahtium Oyj on pörssitiedotteensa mukaan päättänyt hallituksensa päätöksellä hakeutua konkurssiin. Yhtiö on saneerausmenettelyn päättymisestä 2.6.2017 lähtien yrittänyt kehittää muun muassa kiertotalouteen sekä energiansäästöteknologiaan perustuvia liiketoimintahankkeitaan.

Hankkeet eivät kyenneet tuottamaan kassavirtaa riittävän nopeasti kulujen kattamiseksi, eikä uusien liiketoimintakokonaisuuksien hankinnasta päästy sopimukseen vaaditussa aikataulussa, joissain tapauksissa Ahtiumin mukaan ”osapuolista riippumattomista tekijöistä johtuen”.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj muutti nimensä Ahtium Oyj:ksi 28.11.2017. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on valtio Solidium Oy:n kautta, omistusosuus on 7,60 prosenttia. Konkurssin tullessa myös lähes 80 000 piensijoittajan sijoitukset muuttuvat lopullisesti arvottomiksi. Kaupankäynti yhtiön osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien.

– Viimeisen reilun neljän vuoden aikana yhtiön yrityssaneeraus- ja taseen tervehdyttämisprosessit saatiin vietyä päätökseen, mutta valitettavasti omien liiketoimintahankkeiden kasvattaminen, uusien liiketoimintojen hankkiminen sekä näihin toimenpiteisiin tarvittavan rahoituksen varmistaminen osoittautuivat ylivoimaiseksi tehtäväksi käytettävissä olevan ajan ja resurssien puitteissa, hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen kommentoi.

– Kaikki kivet on käännetty. Sekä hallitus että koko henkilöstö ovat osallistuneet merkittäviin kustannussäästötalkoisiin, jotta toiminnan kehittämistä on voitu ylläpitää. Tärkeimpänä yhtiön hallituksen ja johdon toiminnan ohjenuorana on koko ajan ollut yhtiön ja sen osakkeenomistajien sekä velkojien edun ajaminen, Järvinen jatkaa.

Terrafamen tavoitteena on nyt hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi. Lokakuussa 2017 yhtiö jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenotosta.
Terrafamen tavoitteena on nyt hyödyntää kaupallisesti Talvivaaran malmi. Lokakuussa 2017 yhtiö jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenotosta. (Kuva Terrafame)

Päivän Lehti kertoi tilinpäätöstietoihin perustuen muutama päivä sitten, että Ahtiumin liiketoiminnan tuotot olivat vuonna 2017 vain 33 136 euroa, mutta henkilöstökulut peräti 1 896 472 euroa. Ahtiumin henkilöstömäärä 31.12.2017 oli 19 ja rahavaroja Ahtiumilla oli 440 115 euroa. Yhtiö rahoitti toimintaansa kassavaroillaan. Syksyllä 2016 yhtiön toimitusjohtajan Pekka Perän kuukausipalkaksi uutisoitiin noin 25 000 euroa.

Rahaa ei ole riittänyt ympäristövahinkojen korjaamiseen. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus selvitti, kuinka Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton. Päivän Lehden artikkelin asiasta löydät tästä.

Valtion keskeiset ministeriöt ovat myös jo päättäneet, että valtio ei korvaa mitään vahinkoja yksityisille kärsijöille. Myöskään kaivostoimintaa nykyisin harjoittava Terrafame Oy ei ole suostunut sovintoon. Talvivaaraan on mennyt valtiolta jo satoja miljoonia euroja, mutta mökkiläisille ei riitä enää korvausrahaa. Päivän Lehden artikkeliin pääset tästä.

Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät konkurssipesältä, ja jatkaa kaivostoimintaa Sotkamossa. Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka omistaa 77,1 prosenttia Terrafame Oy:stä.

Terrafame Oy:n toinen suuri omistaja on monikansallinen raaka-aineiden välittäjä Trafigura-konserni. Muun muassa öljyä, mineraaleja ja metalleja myyvän Trafiguran historia ympäristöasioissa on myös surullista luettavaa, kuten Päivän Lehti kirjoitti tässä.

Kommentoi Facebookissa