Palkkakuluja maksettiin liki kaksi miljoonaa, tuloja käytännössä nolla – Talvivaaran rauniot sortumassa konkurssiin

Pekka Perän kuukausipalkaksi on uutisoitu noin 25 000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja Pekka Perän kuukausipalkaksi on uutisoitu noin 25 000 euroa kuukaudessa. (Kuva AOP)

Seuraavat päivät ovat Ahtiumiksi nimensä muuttaneen yhtiön toiminnan kannalta ratkaisevia.

TALVIVAARA Ahtium Oyj on antanut pörssitiedotteen, jonka mukaan tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Epävarmuus antaa tiedotteen mukaan merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan.

Ahtium yrittää tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistaisivat liikevaihtoa tuottavaa toimintaa sekä niiden vaatiman rahoituksen hankkimisen. Yhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä kriittinen, käytännössä yhtiö on aivan konkurssin partaalla.

Talvivaaran tarinaan liittyvän yhtiön omistuskuvio on tavalliselle ihmiselle hieman hämmentävä. Marraskuussa 2013 sekä Talvivaara Sotkamo Oy että sen emoyhtiö, pörssiin listattu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj hakeutuivat yrityssaneeraukseen, vuoden kuluttua Talvivaara Sotkamo asetettiin konkurssiin. Kaupankäynti osakkeilla Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien.

Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät konkurssipesältä, ja jatkaa näin kaivostoimintaa Sotkamossa. Terrafame Group on puolestaan Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka omistaa 77,1 prosenttia Terrafame Oy:stä.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 2.6.2017 ja yhtiö muutti nimensä Ahtium Oyj:ksi 28.11.2017. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on valtio Solidium Oy:n kautta, omistusosuus on 7,60 prosenttia. Konkurssin tullessa myös lähes 80 000 piensijoittajan sijoitukset muuttuisivat  lopullisesti arvottomiksi.

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos.
Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vain vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos. (Kuva AOP)

Ahtium on nyt rahoittanut toimintaansa kassavaroillaan. Yhtiö toteutti tammikuussa niin sanotun konversioannin, jossa etuoikeudettomat velkojat merkitsivät uusia osakkeita ja näin velkojen määrä väheni yhteensä 238,1 miljoonalla eurolla. Ahtiumin liiketoiminnan tuotot olivat vuonna 2017 kuitenkin vain 33 136 euroa, mutta henkilöstökulut peräti 1 896 472 euroa. Rahavaroja yhtiöllä oli 440 115 euroa 31.12.2017.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle olivat puheenjohtajan osalta 75 000 euroa vuodelta, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettiin 48 000 euroa vuodelta ja ei-työsuhteiselle hallituksen jäsenelle 43 000 euroa vuodelta. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme.

Ahtiumin henkilöstömäärä 31.12.2017 oli 19. Syksyllä 2016 yhtiön toimitusjohtajan Pekka Perän kuukausipalkaksi uutisoitiin noin 25 000 euroa. Pekka Perä sai julkisten rekistereiden mukaan vuonna 2016 ansiotuloja 291 874 euroa, pääomatuloja hänellä ei ollut. Talvivaaran johtoryhmän jäseniä on myös esiintynyt usein julkisuudessa erilaisten sisäpiirisyytösten johdosta, asioiden oikeuskäsittelyt ovat vielä kesken.

Rahaa ei kuitenkaan ole riittänyt ympäristövahinkojen korjaamiseen. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus selvitti, kuinka Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton. Päivän Lehden artikkelin asiasta löydät tästä.

Valtion keskeiset ministeriöt ovat myös jo päättäneet, että valtio ei korvaa mitään vahinkoja yksityisille kärsijöille. Myöskään kaivostoimintaa nykyisin harjoittava Terrafame Oy ja Ahtium Oyj eivät ole suostuneet sovintoon. Mökkiläisille ei riitä enää korvausrahaa, vaikka Talvivaaraan on mennyt valtiolta jo satoja miljoonia euroja. Päivän Lehden artikkeliin pääset tästä.

Kommentoi Facebookissa