Talvivaaran tiedottamisrikoksesta tuomiot – Pekka Perälle kahdeksan kuukautta ehdollista

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos.

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vain vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos. (Kuva AOP)

Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisut kaivosyhtiön tiedottamisasiassa ja sisäpiirijutussa.

TALVIVAARA Helsingin käräjäoikeus on tuominnut toimitusjohtaja Pekka Perän kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta liittyen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedottamiseen vuosina 2012–2013. Perään kohdistuneista kymmenestä syytteestä seitsemän hylättiin kokonaan ja yksi osittain.

Muut vastaajat, eli Talvivaaran entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen talous- ja rahoitusjohtaja sekä varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde tuomittiin sakkorangaistuksiin. Annetun tuomion johdosta Talvivaara tuomittiin suorittamaan 50 000 euron yhteisösakko, joka yhtiön käsityksen mukaan on kuitenkin saneerausvelkaa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja vastaajat jatkavat ratkaisuun ja sen perusteluihin tutustumista, ja yhtiön pörssitiedotteen mukaan on todennäköistä, että asian käsittely tulee jatkumaan Helsingin hovioikeudessa.

Käräjäoikeuden mukaan Talvivaaran antamissa tietyissä pörssitiedotteissa on annettu markkinoille nikkelin tuotantoennusteissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa niin, että luvut tuotettavan nikkelin määrästä eivät ole olleet realistisia tai todennäköisesti toteutuvia. Kyseessä on sijoittajien kannalta olennainen tieto, jolla on vaikutusta osakkeen hintaan.

Lisäksi Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisun Talvivaaran johtoryhmän jäsentä Lassi Lammassaarta koskeneessa oikeudenkäynnissä sisäpiiritiedon väärinkäyttämisestä ja määräsi kuuden kuukauden ehdollisen tuomion viidestä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Lammassaari tuomittiin myös menettämään liki 50 000 euroa rikoksen tuottamana hyötynä.

Toimitusjohtaja Pekka Perä on ulkomailla eikä ole halunnut kommentoida hänelle langetettua tuomiota. Talvivaaran näkemyksen mukaan käräjäoikeuden ratkaisuilla ei ole vaikutusta itse yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai toimitusjohtajan asemaan yhtiössä.

Kommentoi Facebookissa