Tapaturmapäivänä pohditaan työmatkojen turvallisuutta – tapaturmaisia kuolemia sattuu miehille neljä viidestä

Liki puolet pyöräilevistä miehistä on kaatunut pyörällä tai joutunut onnettomuuteen viimeisen kolmen vuoden aikana.

Liki puolet pyöräilevistä miehistä on kaatunut pyörällä tai joutunut onnettomuuteen viimeisen kolmen vuoden aikana. (Kuva Fotolia)

Viime vuonna sattui yhteensä noin 127 000 työtapaturmaa.

TAPATURMAT Tapaturmapäivä 13.9. keskittyy erityisesti miesten tapaturmiin ja työmatkaturvallisuuteen. Vuonna 2017 kuoli tapaturmaisesti 2325 ihmistä, joista miehiä oli 65 prosenttia. Työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista sattuu miehille neljä viidestä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 palkansaajille sattui yhteensä noin 127 000 työtapaturmaa. Korvatuista tapaturmista noin 23 000 oli asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.

– Omilla valinnoilla voi vaikuttaa tapaturmariskiin. Tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä tai muita asianmukaisia varusteita, toimimalla ennakoiden ja vähentämällä kikkailua moni tapaturma olisi estettävissä niin kotona, työpaikalla kuin työmatkallakin, toteaa asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

Monelle työmatka on työpäivän riskialtteinta aikaa. Työmatkan taittaminen kävellen tai pyörällä on hyvä valinta, mutta myös tapaturmia voi sattua. Liki puolet eli 49 prosenttia pyöräilevistä miehistä on kaatunut pyörällä tai joutunut onnettomuuteen viimeisen kolmen vuoden aikana, kertoo Liikenneturvan pyöräilykysely. Naisista joka kolmas oli joutunut tapaturmaan.

Useimmiten onnettomuuden syyksi nimettiin keli tai olosuhde, tai oma arviointi- tai havaintovirhe. Myös toisen tienkäyttäjän tekemä havaintovirhe sekä liian kova vauhti olivat onnettomuuksien kärkisyitä.

– Kyselyyn vastanneet nimesivät pääsyinä pyöräilyyn liikunnan, kuntoilun, pyöräilystä pitämisen sekä terveyssyyt, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

– Ennakoivalla ajotavalla ja muilla turvallisilla valinnoilla voi edesauttaa sitä, ettei hyvä pyöräilysesonki katkea tapaturmaan. Myös pyörän kunnosta huolehtiminen ja sopivat varusteet ovat hyvä tapa lisätä pyöräilyn turvallisuutta. Kolme viidestä kyselyymme vastanneesta miehestä kertookin seuraavansa pyöränsä kuntoa säännöllisesti, mikä on hienoa.

Monissa yrityksissä on havahduttu kiinnittämään huomiota työmatkaturvallisuuteen osana turvallisuuden edistämistä.

– Turvallisempi työmatkaliikenne vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Samalla se vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia, Työturvallisuuden Harjanne toteaa.

Tapaturmien ehkäisytyötä on tehty vuodesta lähtien 1993 järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Tapaturmapäivän tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan, miten riskinotto altistaa tapaturmien synnylle niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2019 päiviä on kaksi: 13. syyskuuta ja 13. joulukuuta.

Tapaturmapäivä haastaa yritykset mukaan ehkäisemään tapaturmia työpaikoilla ja työmatkalla. Jokainen voi myös testata omia turvallisuustietojaan ja -taitojaan tapaturmatestillä.

Lue myös: Kuka korvaa etätyöpäivän tapaturmat? – Vakuutusturva loppuu jo silloin, kun siirryt toiseen huoneeseen

Kommentoi Facebookissa