10 syytä miksi lukeminen kannattaa – hyötyä elämässä menestymiseen

Koukuttava teksti vie mukanaan ja avaa ovia maailmoihin, joihin ei fyysisesti voi matkustaa.

Koukuttava teksti vie mukanaan ja avaa ovia maailmoihin, joihin ei fyysisesti voi matkustaa. (Kuva Fotolia)

Lukuharrastuksen pohja luodaan jo lapsuudessa, mutta lukutaitoa voi kehittää myös aikuisiällä.

LUKUTAITO Lukukeskus on teettänyt 10 faktaa lukemisesta -selvitykseen, joka tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta.

Ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia kokoava paketti antaa suuntaviivoja, miten lukutaitotyötä tulisi jatkossa kehittää. Lukukeskuksen Lue lapselle -hanke selvittää vauvalle ja lapselle lukemisen hyötyjä.

Suomen sijoittuminen erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa.
Suomen sijoittuminen erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa. (Tilasto Lukukeskus)

Ohessa tiivistettynä lukemisen eduista elämässä:

Vahvistaa sosiaalisia suhteita

Lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä sekä kasvattaa sanavarastoa. Saksalaistutkimuksessa oikeudenmukaisena kaverina pidettiin 90 prosenttia niistä lapsista joille luettiin säännöllisesti ja 51 prosenttia niistä lapsista joille luettiin vain harvoin. Kotona ääneen lukeminen vahvistaa koko perheen sisäisiä suhteita.

Vähentää stressiä

Lukeminen on tehokas tapa alentaa stressitasoa. Jo kuudessa minuutissa lukemisen jälkeen syke alkaa laskea ja lihasjännitys vähentyä. Lukemisen stressiä alentava ja rentouttava vaikutus voi itsessään edesauttaa unta.

Edistää terveyttä

Lukemisharrastuksella voidaan hidastaa ikääntymisen haittoja. Lukemisella on etua muistijärjestelmille ja erityisesti muistin säilymiselle ikääntyessä. Kirjoja ahkerasti lukevien eliniän on havaittu olevan kaksi vuotta pidempi kuin ei-lukevilla.

Viihdyttää

Hyvä kirja herättää ajatuksia, tunteita, saa itkemään ja nauramaan. Koukuttava teksti vie mukanaan ja avaa ovia maailmoihin, joihin ei fyysisesti voi matkustaa.

Parantaa keskittymiskykyä

Älylaitteen sijaan kannattaa välillä tarttua vaikka helposti mukana kulkevaan pokkariin. Pitkäaikaista muistin käyttöä ja tarinan hallintaa vaativa lukeminen tarjoaa vastapainoa lyhytjännitteiseen arkeen. Erityisesti lapsilla tarinoiden lukemisen on havaittu voivan parantaa keskittymiskykyä.

Kehittää lukutaitoa

Kuten muitakin taitoja, lukemista voi ja kannattaa harjoitella. Romaanien lisäksi voi lukea lehtiartikkeleja, runoja, kolumneja, laululyriikkaa… Lukutaito ei merkitse vain mekaanista osaamista tai kielioppia. Avainasemassa on kyky omaksua tietoa ja tarkastella tekstiä monelta kantilta.

Hyvä lukutaito… 

Auttaa arjen hallinnassa

Lukutaitoa tarvitaan joka päivä – viranomaisten kanssa asioidessa, netin käytössä, hakemusten teossa, sähköpostiviestinnässä… Lukutaito auttaa jäsentelemään ja hankkimaan tietoa eri lähteistä. Ilman lukutaitoa on vaikea pärjätä digitaalisessa kulttuurissamme.

Antaa eväät koulumenestykseen 

Lukutaito antaa pohjan kaikelle oppimiselle ja tasoittaa tietä jatko-opinnoille sekä korkeatasoiseen koulutukseen. Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen.

Lisää valmiuksia työelämään

Lukutaito lisää luovaa ja analyyttistä ajattelukykyä sekä ongelmanratkaisutaitoa. Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty yleiseen elämässä menestymiseen.

Edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa

Lukutaidoton ihminen jää helposti yksin. Lukutaito on yksi demokratian toteutumisen edistäjä, ja sen voidaan nähdä vahvistavan sosiaalista identiteettiä, yhteisöjen voimaantumista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

  • Videolla visuaalisesti 10 faktaa lukutaidosta -selvitys

Kommentoi Facebookissa