Tässä se nyt on – kohuttu tukea saanut ”Koodaribussi Afrikkaan”

Aallon opiskelijoiden ohjaamissa koodaustyöpajoissa nuoret pääsevät luomaan omaa musiikkia. (Kuva Aalto-yliopisto/Roope Kiviranta)

Kysymyksiä herättänyt Afrikan suurin Suomi 100 -hanke CodeBus Africa starttaa Ghanasta.

SUOMI 100 Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta, teknologiasta, luovuudesta ja tasa-arvosta. Näistä teemoista ammentaa myös Suomen Afrikan edustustojen aloitteesta syntynyt CodeBus Africa -hanke, joka pyrkii tukemaan nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia tutustua teknologian maailmaan.

Helmikuussa Ghanasta käynnistyvä sadan päivän projekti pysähtyy kymmenessä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa tavoittaen yhteensä 1 700 nuorta. Suomalais-afrikkalaisena yhteistyönä toteutettavassa projektissa järjestetään luovia koodaustyöpajoja 12–20-vuotiaille nuorille, erityisesti tytöille, kymmenessä Afrikan maassa osana juhlavuoden ulkomaista ohjelmistoa.

Koodaribussi Afrikkaan” sai 30 000 euroa Suomi 100 -tukea, mikä herätti kummastelua poliittisissa piireissä sekä mediassa. Päivän Lehti totesi hankkeen olevan varmasti hyödyllinen, mutta Suomi 100 -hankkeena se vaikutti vain piilotetulta kehitysavulta. Tukea saaneista hankkeista ja päätökset tehneistä henkilöistä voit lukea tästä.

Projektin keskeisiä toimintoja ovat koodaustyöpajat, joissa nuoret pääsevät pareittain luomaan oman musiikkikappaleensa avoimen lähdekoodin Sonic Pi -ohjelmointiympäristössä. Omakohtainen musiikin kehittäminen tekee ohjelmointiin tutustumisesta palkitsevaa ja laajentaa mielikuvia teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.

Lähestymistavan mahdollistaa yli 20 afrikkalaisen ja suomalaisen kumppanin yhteistyö. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, lisäksi Suomesta ovat mukana ulkoministeriön paikalliset edustustot, Nokia, Supercell ja Mehackit.

– Luova teknologiakoulutus on juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä tekemistä parhaimmillaan. Koodibussin poikkitieteellisyys ja monikulttuurinen yhteistyö edesauttavat niin nuorten kuin hankkeen järjestäjienkin oppimista monella tasolla, projektia koordinoivan Aalto-yliopiston Global Impact -yksikön johtaja Teija Lehtonen sanoo.

Nuorten digitaidot ovat ajankohtainen teema myös Suomessa, jossa ohjelmoinnin perusteita aletaan opettaa peruskoulun kaikilla luokilla vuoden 2017 aikana. Erityisesti tyttöjen aktiivisuus teknologian hyödyntäjinä ja kehittäjinä nähdään kriittisenä haasteena tasa-arvon kannalta.

CodeBus Africa -hankkeessa tyttöjen osallistumiseen kiinnitetään huomiota kannustavalla oppimisympäristöllä, joka painottaa yhdessä kokeilua, itseilmaisua ja hauskanpitoa. Projekti nostaa myös esiin teknologia-alalla työskenteleviä naisia.

– Me Nokiassa haluamme muuttaa teknologiatoimialaa sukupuolijakaumaltaan tasapainoisemmaksi. Siihen tarvitaan roolimalleja ja paljon konkreettista työtä. CodeBus Africa on upea hanke, jossa tytöille tarjotaan mahdollisimman matala kynnys osallistua työpajoihin ja saada onnistumisen kokemuksia. Toivon, että se kannustaisi monia heistä teknologian pariin myös opinnoissaan ja työelämässä, sanoo pääyrityskumppani Nokian yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila.

Koodibussin matkaa voi seurata sosiaalisen median kanavilla sekä projektin verkkosivuilla codebusafrica.com helmikuusta toukokuuhun.

Kommentoi Facebookissa