Tenon uusi kalastussopimus on hyväksytty Suomessa ja Norjassa

Tenojoen lohenkalastus on herättänyt kiivaita tunteita molemmilla puolilla rantaa, sekä Suomessa että Norjassa.

Tenojoen lohenkalastus on herättänyt kiivaita tunteita molemmilla puolilla rantaa, sekä Suomessa että Norjassa. (Kuva Fotolia)

Kalastuskausi alkaa aiempaa myöhemmin, luvat voi jatkossa ostaa sähköisesti.

KALASTUS Norjan suurkäräjät ja Suomen eduskunta ovat hyväksyneet Tenon uuden kalastussopimuksen. Norjassa sopimus hyväksyttiin eilen 28.3. ja Suomessa 22.3. Uuden sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017. Edellinen sopimus solmittiin vuonna 1990.

Uuden sopimuksen myötä Tenon kalastuskausi alkaa tästä vuodesta alkaen 1.6., ja matkailukalastuskausi 10.6. Matkailukalastuksen luvanmyyntiä varten on valmisteltu sähköinen luvanmyyntijärjestelmä. Lupia voi jatkossa ostaa sekä Suomesta että Norjasta kirjautumalla jommankumman maan sähköiseen lupakauppaan, joiden välille järjestetään suora linkki.

Varsinainen lupa tulostetaan entiseen tapaan paikanpäällä luvanmyyntipisteissä, jossa näytetään verkko-ostoksen yhteydessä saatu lupakoodi. Luvanmyyntipisteessä varmistetaan myös kalastusvälineiden puhtaus. Tavoitteena on, että lupakauppa aukeaa toukokuun alussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Tenojoella ja sen sivujoilla kalastavien on jatkossa ilmoitettava saaliinsa saalisrekisteriin. Huomattava osa vapakalastajista on ilmoittanut saaliinsa tähänkin asti Luonnonvarakeskuksen saalispalautejärjestelmään. Uusi saalisrekisteri rakennetaan Luonnonvarakeskuksen järjestelmän pohjalle.

Myös Tenon sivujokien kalastusta koskeva asetus uudistetaan. Tämä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pyritään saattamaan lausuntokierrokselle huhtikuun alussa.  Nykyinen sivuvesiä koskeva kalastussääntö on voimassa kunnes uusi asetus saadaan hyväksyttyä.

Maidenvälinen tutkimusyhteistyö Tenojoen lohikannoista jatkuu ja sitä syvennetään.

– Kaikuluotausmenetelmiä aletaan käyttää Tenolla nykyistä enemmän nousulohien määrän laskennassa. Tähän on varattu hyvässä yhteistyössä valtionvarainministeriön kanssa tälle vuodelle erillinen määräraha valtion talousarvioon ja varmistettu myös kaikuluotausseurannan jatko, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kaikuluotaus aloitetaan Inarinjoelta ja samalla aletaan etsiä kaikuluotausjärjestelmälle toteutuspaikkaa myös Tenojoen alajuoksulta. Tämä tehdään yhteistyössä Norjan kanssa.

Kommentoi Facebookissa