Terrafame aikoo maksaa vain pienen osan vesistön pilaamisesta määrätyistä korvauksista – ”Alle 10 prosenttia kokonaissummasta”

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos.

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vain vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos. (Kuva AOP)

Terrafame maksaa korvaukset vain itse esittämälleen lähialueelle ja valittaa hallinto-oikeuteen.

TERRAFAME Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuussa päätöksen Terrafame Oy:n kaivoksen, entisen Talvivaaran kaivoksen, ympäristölupien mukaisten jätevesipäästöjen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Terrafame määrättiin maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvausten yhteismäärä korkoineen oli noin 495 000 euroa.

Terrafame kertoo kuitenkin maksavansa korvaukset vain itse esittämälleen lähialueelle. Korvauksia maksetaan Oulujoen vesistössä Tuhkajokeen ja Vuoksen vesistössä Kivijokeen saakka. Terrafame pitää vaikutusalueen laajentamista Jormasjärveen ja Laakajärveen perusteettomana ja aikoo valittaa päätöksestä näiltä osin Vaasan hallinto-oikeuteen.

– Korvaukset maksetaan sille alueelle, jonne on Terrafamen näkemyksen mukaan koitunut korvattavaa haittaa, perustelee Yleisradiolle yhtiön kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan jätevesipäästöjen haitoista kärsi 271 rantatilaa, vesialueiden omistajia sekä kolme kalastajaa. Terrafame aikoo maksaa vain murto-osan korvauksista.

– Haitankärsijöitä on alle kymmenen ja korvaussumma on alle 10 prosenttia kokonaissummasta, Veli-Matti Hilla toteaa Ylelle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös koskee korvauksia rantakiinteistöille ja vesialueiden omistajille vuosina 2013–2018 syntyneistä vesistöhaitoista.

Lue myös: Terrafame joutuu maksamaan korvauksia vesistön pilaamisesta – yhteissumma lähes puoli miljoonaa euroa

Kommentoi Facebookissa