Terrafame haluaa nyt myös uraania – yhtiö hakee hallitukselta ydinenergialain mukaista lupaa

Terrafamen tavoitteena on käynnistää kapasiteetiltaan vuodessa noin 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 5 000 tonnia kobolttisulfaattia tuottava tehdas vuonna 2020.

Terrafamen tavoitteena on käynnistää kapasiteetiltaan vuodessa noin 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 5 000 tonnia kobolttisulfaattia tuottava tehdas vuonna 2020. (Kuva Terrafame)

Viranomaisia ja naapurikuntia koskeva kuulemisvaihe alkaa lupahakemuksen jättämisestä.

TERRAFAME Monimetalliyhtiö Terrafame Oy päättänyt hakea uraanin talteenotolle ydinenergialain mukaista lupaa valtioneuvostolta. Lupahakemus on tarkoitus jättää lähiviikkojen aikana. Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, voisi uraanin talteenotto alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla.

Terrafamen tuotantoprosessissa malmista liukenee muiden metallien ohessa myös luonnonuraania, mutta sitä ei tällä hetkellä oteta talteen. Yhtiön louhiman malmin uraanipitoisuudet ovat pieniä. Nykyaikaisilla menetelmillä uraania voitaisiin kuitenkin ottaa talteen kaupallisen toiminnan kannalta riittäviä määriä.

– Olemme kahden toimintavuoden aikana ajaneet Sotkamon kaivosta ylös suunnitelmallisesti. Uraanin talteenoton ja myynnin myötä voisimme hyödyntää louhimamme malmin luonnonvarat entistä tehokkaammin ilman, että meidän tarvitsee tehdä muutoksia malmin louhintaan tai bioliuotukseen, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

– Suhteessa nikkelin ja sinkin tuotantoon uraanin talteenoton taloudellinen merkitys Terrafamelle ei olisi huomattava, mutta se parantaisi yhtiön kannattavuutta, Lukkaroinen jatkaa.

Terrafamen tuotantoprosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei yhtiön mukaan aiheuta säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä se vastaa säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania. Uraanin talteenoton käynnistämisen myötä säteilymäärä ei muuttuisi.

Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa. Mikäli uraanin talteenotto käynnistettäisiin, vaatisi laitos Terrafamelta noin 10 miljoonan euron investoinnin.

– Terrafamen ylösajo on sujunut suunnitellusti ja yhtiön ympäristötilanne on hyvä. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen kannalta on perusteltua hakea lupaa tässä vaiheessa, toteaa omistajayhtiö Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Sen jälkeen kun Terrafame on jättänyt lupahakemuksensa, työ- ja elinkeinoministeriö pyytää hakemuksesta lausunnot Sotkamon kunnalta, Kajaanin kaupungilta ja niiden naapurikunnilta sekä ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja useilta muilta tahoilta. Myös yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Valtioneuvoston luvan lisäksi uraanin talteenoton käynnistäminen edellyttää Säteilyturvakeskuksen STUK:n hyväksyntää, ulkoasianministeriön myöntämää uraanin myyntilupaa sekä Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin lupaa kuljettaa uraani ulkomaille jalostettavaksi. Terrafamelle on jo myönnetty asiaan liittyvä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin kemikaalilupa sekä ympäristölupa vuonna 2014.

Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä, ja jatkaa kaivostoimintaa Sotkamossa. Terrafame Group omistaa 84,2 prosenttia Terrafame Oy:stä. Terrafame Group puolestaan on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.

Talvivaaran kaivoalueella on historiansa aikana ollut suuria ongelmia ympäristövahinkojen kanssa, kuten Päivän Lehti kirjoitti tässä.

Kommentoi Facebookissa