Terveyskeskusten lääkärikäyntien asiakasmaksut tutkittiin – suurin osa maksaa suurimman mahdollisen maksun

Vuonna 2018 suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka peri käynnistä asiakasmaksuasetuksessa määritellyn enimmäismaksun.

Vuonna 2018 suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka peri käynnistä asiakasmaksuasetuksessa määritellyn enimmäismaksun. (Kuva Fotolia)

THL keräsi asiakasmaksutietoja kunnista usealta vuodelta nyt ensimmäistä kertaa.

TERVEYS Yhä useampi kunta perii terveyskeskuksen lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen asiakasmaksun. Vuonna 2018 suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka peri käynnistä asiakasmaksuasetuksessa määritellyn enimmäismaksun. Vuonna 2016 vastaava luku oli 44 prosenttia.

Tavallisimmin kunnat perivät lääkärikäynnistä kolmesti kertamaksun, jonka enimmäismäärä on tällä hetkellä 20,60 euroa käynniltä. Kolmen käyntikerran jälkeen lääkärin vastaanotto on sinä vuonna maksuton.

Toiseksi yleisimmin perittiin vuosimaksua, joka voi enimmillään olla 41,20 euroa. Vuosimaksu kattaa kaikki lääkärikäynnit, ja halutessaan asiakas voi maksaa vuosimaksun sijaan kertamaksun käyntikertojen lukumäärästä riippumatta.

THL selvitti terveyskeskusten asiakasmaksujen määrää ja keräystapaa nyt ensimmäistä kertaa kattavasti pidemmältä ajalta. Aineisto koskee vuosia 2013–2018. Selvityksen mukaan kuntien välillä oli eroja siinä, kuinka paljon ja millä tavalla ne perivät asiakkailta maksuja lääkärin ja myös hoitajan vastaanotoista. Vaihtelua oli myös sairaanhoitopiirien sisällä.

– Kunta saa halutessaan poiketa asiakasmaksuasetuksesta asiakkaan eduksi. Joissain kunnissa päättäjät ovat katsoneet, että pienemmillä asiakasmaksuilla voidaan suojata paljon palveluita käyttäviä. Toisaalta paikoin taloustilanne on edellyttänyt vuonna 2016 tehdyn asiakasmaksuasetuksen suuren erilliskorotuksen täysimääräistä hyödyntämistä, sanoo tutkimusassistentti Tapio Haaga THL:stä.

Selvityksen mukaan Manner-Suomen väestöstä 49 prosenttia asui kunnissa, joissa oli määritelty hoitajan vastaanotosta perittävä asiakasmaksu. Tavallisimmin käynnistä perittiin kolmen kerran kertamaksu. Yleisin kertamaksu oli 11,40 euroa. Melkein kaikkialla hoitajakäynnistä perittiin selvästi pienempää asiakasmaksua kuin lääkärikäynnistä.

Hoitajakäynneistä perityt maksut ovat yleistyneet vuoden 2015 jälkeen kuntien tulkitessa, että asiakasmaksuja koskeva laki ja asetus mahdollistavat maksun perimisen myös sairaanhoidollisesta käynnistä hoitajalla.

– Kunnat ovat kaivanneet lisätuloja, koska niiden taloudellinen tilanne on ollut huono. Lisäksi moni on perustellut maksua sillä, että aiemmin moni lääkärille ohjattu potilas päätyy nykyään hoitajan vastaanotolle. Taustalla on hoitajan itsenäisen vastaanottotoiminnan kehittäminen, Haaga sanoo.

Aineistossa on 290 kuntaa Manner-Suomen kunnista, joita oli vuonna 2013 yhteensä 304. Valtaosa tiedoista saatiin kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoasiakirjoista.

Lue myös: Asiakasmaksuja päätyy nyt ulosottoon ennätyksellisiä määriä – kasvua lähes viidennes

Kommentoi Facebookissa